Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Vježbanje s aplikacijom Polar > Nakon vježbanja

Nakon vježbanja

Aplikacija Polar, aplikacija Polar Flow i istoimena internetska usluga omogućavaju trenutačnu analizu i dubinski uvid u vaše vježbanje.


Pregled vježbanja na uređaju M600

Nakon svakog vježbanja, na nosivom uređaju prikazat će se brzi pregled vašeg vježbanja.


Podaci prikazani u pregledu ovise o sportskom profilu. Podaci koji se mogu prikazati:

Duration: (Trajanje) Trajanje vježbanja.
Distance (Udaljenost; ako se koristi u vašem sportu): Udaljenost prijeđena tijekom vježbanja.
Average heart rate: (Prosječna brzina otkucaja srca) Prosječni broj otkucaja srca tijekom vježbanja.
Maximum heart rate: (Maksimalna brzina otkucaja srca) Maksimalni broj otkucaja srca tijekom vježbanja.
Average pace/speed (Prosječni tempo/brzina) (ako se koristi u vašem sportu): Prosječni tempo/brzina tijekom vježbanja.
Maximum pace/speed (Maksimalni tempo/brzina) (ako se koristi u vašem sportu): Maksimalni tempo/brzina tijekom vježbanja.
Average cadence (Prosječna kadenca): Prosječna kadenca tijekom vježbanja.
Maximum cadence (Maksimalna kadenca): Maksimalna kadenca tijekom vježbanja.
Maximum altitude (Maksimalna nadmorska visina): Maksimalna nadmorska visina tijekom vježbanja.
Ascended meters/feet (Broj metara/stopa prijeđenih u uspinjanju): Broj metara/stopa prijeđenih u uspinjanju tijekom vježbanja.
Descended meters/feet (Broj metara/stopa prijeđenih u spuštanju): Broj metara/stopa prijeđenih u spuštanju tijekom vježbanja.
Calories: (Kalorije) Količina utrošenih kalorija za vrijeme vježbanja.
Fat burn % of calories (Postotak masti u utrošenim kalorijama): Postotak masti u utrošenim kalorijama — utrošak kalorija iz masti za vrijeme vježbe što je prikazano u postotku ukupne količine utrošenih kalorija.
Heart rate zones: (Zone brzine otkucaja srca) Vrijeme provedeno u različitim zonama brzine otkucaja srca.
Running index: (Indeks trčanja) Razina izvedbe tijekom trčanja i pripadajuća numerička vrijednost Više ćete saznati u poglavljuRunning Index.
Training load (Opterećenje tijekom vježbanja): Izračun naprezanja tijekom vježbanja.
Training Benefit: (Prednost vježbanja) Povratne informacije o učinkovitosti vašeg vježbanja.

Pregled vježbanja kasnije možete vidjeti u My day (Moj dan).

Ako pregled vježbanja želite vidjeti kasnije

  1. Pritisnite prednji gumb kako bi se otvorila aplikaciju Polar.
  2. Prelazite prstom gore dok ne pronađete stavku My day (Moj dan), a zatim ju dodirnite.
  3. Prijeđite prstom dolje za prikaz vježbanja za danas.
  4. Dodirnite vježbanje koje želite vidjeti u obliku pregleda.

U aplikaciji Polar možete vidjeti samo vježbanja iz trenutnog dana. Cijelu povijest vježbanja s detaljnijom analizom možete vidjeti u aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj internetskoj usluzi.


Podaci o vježbanju u aplikaciji Polar Flow

Za brzu analizu vaših podataka na telefonu nakon svakog vježbanja. Aplikacija Polar na uređaju M600 automatski će sinkronizirati vaše podatke o vježbanju s aplikacijom Polar Flow po završetku vježbanja.

Više informacije potražite u odjeljcima Polar aplikacije i usluge i Sinkronizacija.


Podaci o vježbanju na internetskoj usluzi Polar Flow

Na internetskoj usluzi Polar Flow možete analizirati svaku pojedinost vježbanja i saznati više o vašoj izvedbi Pratite svoj napredak i podijelite najbolja vježbanja s drugima.

Više informacije potražite u odjeljcima Polar aplikacije i usluge i Sinkronizacija.