Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Komunikacija > Poruke e-pošte

Poruke e-pošte

Više pojedinosti o postupanju s istima potražite u odjeljku Poruke e-pošte na uređaju M600 uparenom s iPhone uređajem.

Čitanje poruka e-pošte na uređaju M600

Ako na telefonu koristite obavijesti o e-pošti, na uređaju M600 će se prikazati obavijest kada primite novu poruku e-pošte.

Čitanje poruka e-pošte

  • Dodirnite obavijest.

Odgovaranje na poruke e-pošte s uređaja M600

Na poruke e-pošte možete odgovarati s ručnog zgloba.

Kako se odgovara na poruke e-pošte

  1. Dodirnite obavijest kako bi se prikazala cijela poruka e-pošte.
  2. Prijeđite prstom od donjeg dijela poruke prema gore da vidite radnje koje možete izvršiti.
  3. Dodirnite Reply (Odgovori) i odaberite želite li izgovoriti ili napisati poruku ili nacrtati emotikon.

Ako izgovorite poruku ili koristite emotikone, poruku pošaljite dodirom na znak kvačice. Ako pri unosu odgovora koristite tipkovnicu, za slanje poruke e-pošte dodirnite ikonu strelice.


Slanje poruka e-pošte s uređaja M600

Vrijedi samo za Polar M600 koji je uparen s Android telefonom

Od Google pomoćnika možete zatražiti da pošalje e-poštu kontaktima koji su spremljeni u vašim Google kontaktima. Više informacija o korištenju usluge Google pomoćnik na Wear OS by Google potražite u pomoći za Wear OS by Google.


Poruke e-pošte na uređaju M600 uparenom s iPhone uređajem

Ako koristite Gmail, možete uključiti Rich Gmail kartice, tako ćete s uređaja M600 moći čitati poruke e-pošte, odgovarati na poruke e-pošte i brisati ili arhivirati poruke e-pošte.

Uključivanje kartica Rich Gmail

  1. U aplikaciji Wear OS by Google na iPhone uređaju dodirnite ikonu Settings (Postavke).
  2. Dodirnite Email cards (Kartice e-pošte).
  3. Pomoću sklopke omogućite funkciju Rich Gmail cards (Kartice Rich Gmail).
  4. Vratite se u izbornik Settings (Postavke) i dodirnite DONE (Gotovo).