Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Favoriti

Favoriti

U Favorites (Favoriti) na internetskoj usluzi Polar Flow možete pohraniti omiljene ciljeve vježbanja i njima upravljati. Aplikacija Polar na uređaju M600 može sadržati najviše 20 favorita u isto vrijeme. Omiljene ciljeve za vježbanje možete pronaći u aplikaciji Polar tako da prijeđete prstom ulijevo od popisa sportskih profila u Training (Vježbanje). Ako na internetskoj usluzi imate više od 20 favorita, prvih 20 s popisa će se prebaciti u aplikaciju Polar tijekom sinkronizacije. Redoslijed vaših favorita možete promijeniti njihovim povlačenjem i ispuštanjem na internetskoj usluzi. Odaberite favorita kojeg želite pomaknuti i povucite ga na mjesto na popisu gdje ga želite staviti.


Upravljanje omiljenim ciljevima vježbanja na internetskoj usluzi Polar Flow

Dodavanje cilja vježbanja u favorite

  1. Create a training target (Izradite cilj vježbanja).
  2. Kliknite Add to favorites (Dodaj u favorite) prije nego Save (spremite) novi cilj vježbanja.

Cilj će se dodati u vaše favorite

ILI

  1. Odaberite postojeći cilj unutar vašeg Diary (Dnevnik).
  2. Kliknite Add to favorites (Dodaj u favorite).

Cilj će se dodati u vaše favorite.

Uređivanje favorita

  1. Kliknite ikonu favorita u gornjem desnom kutu, pored vašeg imena. Prikazat će se svi vaši omiljeni ciljevi vježbanja.
  2. Odaberite favorit koji želite urediti, zatim kliknite Edit (Uredi).
  3. Kada završite sa svim željenim promjenama, kliknite Update changes (Ažuriraj promjene).

Uklanjanje favorita

  1. Kliknite ikonu favorita u gornjem desnom kutu, pored vašeg imena. Prikazat će se svi vaši omiljeni ciljevi vježbanja.
  2. Kliknite ikonu za brisanje u gornjem desnom kutu cilja vježbanja ako ga želite ukloniti s popisa favorita.

Upute za korištenje favorita kao planiranog cilja za vježbanje potražite u odjeljku Planiranje vježbanja, a ako želite naučiti kako započeti vježbanje s ciljem, pročitajte odjeljak Početak vježbanja.