Nalazite se ovdje: Settings > Ponovno pokretanje i resetiranje

Ponovno pokretanje i resetiranje

Preporučujemo da M600 povremeno isključite, baš kao i svaki drugi elektronički uređaj.

Ako se pojave problemi s uređajem M600, pokušajte ga ponovno pokrenuti. Ponovnim pokretanjem pametnog sata nećete izbrisati postavke ili osobne podatke na uređaju M600.

Ponovno pokretanje uređaja M600

 1. Dođite do aplikacije Settings (Postavke) te pronađite i dodirnite System (Sustav).
 2. Dodirnite Restart (Ponovno pokreni).
 3. Dodirnite znak kvačice, tako ćete potvrditi ponovno pokretanje sata.

ILI

 • Pritisnite i držite bočni gumb za uključivanje/isključivanje do prikaza Polar logotipa.

Ponekad ponovnim pokretanjem elektroničkog uređaja nećete postići željeni učinak. Primjerice, ako imate problem s ponovnim uspostavljanjem prekinute veze između uređaja M600 i telefona, isprobali ste naše druge savjete za rješavanje problema, ali ih svejedno ne možete ponovno povezati, prekinite uparenost uređaja M600 i vratite M600 na tvorničke postavke.

Imajte na umu da se resetiranjem brišu svi osobni podaci i postavke s uređaja M600 i morat ćete ih ponovno prilagoditi osobnim potrebama!

Kako biste mogli vratiti uređaj M600 na tvorničke postavke, potrebno je prekinuti uparenost pametnog sata i telefona; zatim resetirajte M600 prema uputama u nastavku.


Korisnici Android telefona

Prekidanje uparenosti M600 i telefona i vraćanje M600 na tvorničke postavke

 1. Otvorite Settings (Postavke) u aplikaciji Wear OS by Google na telefonu.
 2. U Device settings (Postavke uređaja), dodirnite Polar M600.
 3. Dodirnite UNPAIR WATCH (Prekini uparenost sata).
 4. Potvrdite prekid uparenosti tako da dodirnete UNPAIR WATCH (Prekini uaprenost sata). Na taj ćete način vratiti tvorničke postavke sata.

Ponovno uparivanje M600 i telefona

 1. Otvorite aplikaciju Wear OS by Google na telefonu.
 2. Završite ponovno uparivanje M600 i telefona tako što ćete pratiti upute na zaslonu ili pogledajte upute u poglavlju Podešavanje uređaja M600. Na zaboravite ponovno završiti podešavanje M600 u aplikaciji Polar Flow!

Korisnici iPhone uređaja

Prekidanje uparenosti M600 i telefona

 1. U aplikaciji Settings (Postavke) na telefonu, dodirnite Bluetooth.
 2. Pronađite Wear OS by Google uređaj na popisu i dodirnite "i".
 3. Za prekid uparenosti dodirnite Forget This Device (Zaboravi ovaj uređaj).
 4. Potvrdite prekid uparenosti tako da dodirnete Forget Device (Zaboravi uređaj).

Resetiranje uređaja M600 na tvorničke postavke

 1. Dođite do aplikacije Settings (Postavke) te pronađite i dodirnite System (Sustav).
 2. Dodirnite Disconnect & reset (Raskini vezu i resetiraj).
 3. Reseteiranja sata potvrdite tako da dodirnete ikonu sa znakom kvačice.

Ponovno uparivanje M600 i telefona

 1. U aplikaciji Wear OS by Google na telefonu dodirnite tri točkice u gornjem desnom kutu.
 2. Dodirnite Pair with new wearable (Upari s novim uređajem za nošenje).
 3. Završite ponovno uparivanje M600 i telefona tako što ćete pratiti upute na zaslonu ili pogledajte upute u poglavlju Podešavanje uređaja M600. Na zaboravite ponovno završiti podešavanje M600 u aplikaciji Polar Flow!