Nalazite se ovdje: Postavke > Watch settings (Postavke sata)

Postavke sata

Za prikaz i uređivanje postavki sata idite u Settings > General settings (Postavke > Opće postavke)

U stavci Watch settings (Postavke sata) ćete pronaći:

  • Alarm
  • Time (Vrijeme)
  • Date (Datum)
  • Week's starting day (Početni dan u tjednu)
  • Watch face (Izgled sata)

Alarm

Ponavljanje alarma postavite na:Off, Once, Monday to Friday (Isključeno, Jednom, Od ponedjeljka do petka) ili Every day (Svaki dan). Ako ste odabrali Once, Monday to Friday (Jednom, Od ponedjeljka do petka) ili Every day (Svaki dan), morate postaviti i vrijeme alarma.

Kada je alarm uključen, u vremenskom prikazu će se prikazati ikona sata.

Vrijeme

Postavite format vremena: 24 h ili 12 h. Zatim postavite doba dana.

Prilikom sinkronizacije s aplikacijom Flow i internetskom uslugom, doba dana će se automatski ažurirati prema usluzi.

Datum

Postavite datum. Postavite i Date format (Format datuma), odaberite mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (mm/dd/gggg, dd/mm/gggg, gggg/mm/dd, dd-mm-gggg, gggg-mm-dd, dd.mm.gggg) ili yyyy.mm.dd (gggg.mm.dd).

Prilikom sinkronizacije s aplikacijom Flow i internetskom uslugom, datum će se automatski ažurirati prema usluzi.

Početni dan u tjednu

Odaberite početni dan u svakom tjednu. Odaberite Monday, Saturday (Ponedjeljak, Subota) ili Sunday (Nedjelja).

Prilikom sinkronizacije s aplikacijom Flow i internetskom uslugom, početni dan u tjednu će se automatski ažurirati prema usluzi.

Izgled sata

Odaberite izgled sata:

  • Jumbo

  • Aktivnost

  • Veliki

  • Analogni

  • Veliki brojevi

Ako kao izgled sata odaberete „Jumbo“ (zadani izgled sata) ili „Aktivnost“, moći ćete pratiti napredak vaših dnevnih aktivnosti u vremenskom prikazu.

Izgledi sata s prikazanim sekundama ažuriraju se svake sekunde i zato troše više baterije.