Nalazite se ovdje: Polar Flow > Sinkronizacija

Sinkronizacija

Podatke s uređaja M430 možete bežično prenijeti u aplikaciju Polar Flow putem Bluetooth Smart veze. Također, uređaj M430 možete sinkronizirati s internetskom uslugom Polar Flow pomoću USB priključka i softvera Softver FlowSync. Da biste mogli sinkronizirati podatke između uređaja M430 i aplikacije Flow, potreban vam je Polar račun. Ako podatke na uređaju M430 želite sinkronizirati izravno s internetskom uslugom, osim Polar računa, trebat će vam i softver FlowSync. Ako ste postavili uređaj M430, izradili ste i Polar račun. Ako ste M430 postavili pomoću računala, na isto ste instalirali softver FlowSync.

Nemojte zaboraviti sinkronizirati i ažurirati podatke između uređaja M430, internetske usluge i mobilne aplikacije, gdje god se nalazili.

Sinkronizacija pomoću mobilne aplikacije Flow

Prije sinkronizacije pobrinite se da vrijedi sljedeće:

  • Imate Polar račun i aplikaciju Flow.
  • Na mobilnom uređaju mora je uključena značajka Bluetooth, a zrakoplovni način rada nije uključen.
  • Uparili ste M430 s mobilnim telefonom. Više informacija pronaći ćete u Uparivanje.

Sinkronizacija podataka:

  1. Prijavite se u aplikaciju Flow pa pritisnite i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M430.
  2. Prikazat će se poruka Connecting to device (Povezivanje s uređajem), a nakon toga Connecting to app (Povezivanje s aplikacijom).
  3. Po dovršetku će se prikazati poruka Syncing completed (Sinkronizacija je dovršena).

Uređaj M430 sinkronizirat će se s aplikacijom Flow automatski po završetku vježbanja, ako je telefon u dometu Bluetooth veze. Kada sinkronizirate M430 s aplikacijom Flow, podaci o vježbanju i aktivnostima također će se sinkronizirati s internetskom uslugom Flow, automatski i putem internetske veze.

Podršku i dodatne informacije o korištenju aplikacije Polar Flow pronaći ćete na adresi support.polar.com/en/support/Flow_app.

Sinkronizacija s internetskom uslugom Flow uz pomoć softvera FlowSYnc

Ako želite izvršiti sinkronizaciju s internetskom uslugom Flow, potreban vam je softver FlowSync. Idite na flow.polar.com/start pa ga preuzmite i instalirajte prije nego pokušate izvesti sinkronizaciju.

  1. Priključite M430 u računalo. Pokrenite softver FlowSync.
  2. Na računalu će se otvoriti prozor FlowSync, nakon čega će započeti sinkronizacija.
  3. Po dovršetku će se prikazati Completed (Dovršeno).

Svaki put kada priključite uređaj M430 u računalo, softver Polar FlowSync će prebaciti vaše podatke na internetsku uslugu Polar Flow i sinkronizirati sve postavke koje ste eventualno promijenili. Ako sinkronizacija ne započne automatski, pokrenite FlowSync pomoću ikone na radnoj površini (Windows) ili iz mape s aplikacijama (Mac OS X). Uvijek kada je dostupno ažuriranje firmvera, FlowSync će vas o tome obavijestiti i od vas zatražiti da instalirate to ažuriranje.

Ako promijenite postavke na internetskoj usluzi Flow kada je M430 priključen u računalo, pritisnite gumb za sinkronizaciju u softveru FlowSync kako bi se te postavke prenijele na M430.

Za podršku i dodatne informacije o korištenju internetske usluge Flow idite na support.polar.com/en/support/flow.

Za podršku i dodatne informacije o korištenju softvera FlowSync, idite na support.polar.com/en/support/FlowSync.