Nalazite se ovdje: Postavke > Physical settings (Tjelesne postavke)

Tjelesne postavke

Za prikaz i uređivanje tjelesnih postavki, idite u Settings > Physical settings (Postavke > Tjelesne postavke). Važno je da budete precizni sa tjelesnim postavkama, posebice kada namještate težinu, visinu, datum rođenja i spol jer oni utječu na točnost mjernih vrijednosti poput ograničenja zone brzine otkucaja srca i potrošnje kalorija.

U stavci Physical settings (Tjelesne postavke) ćete pronaći:

 • Weight (Težina)
 • Height (Visina)
 • Date of birth (Datum rođenja)
 • Sex (Spol)
 • Training background (Učestalost vježbanja)
 • Maximum heart rate (Maksimalna brzina otkucaja srca)

Težina

Podesite težinu u kilogramima (kg) ili funtama (lb).

Visina

Podesite visinu u centimetrima (metrički sustav) ili stopama i inčima (imperijalni sustav).

Datum rođenja

Podesite vaš rođendan. Redoslijed kojim podešavate postavke datuma ovisi o odabranom vremenskom načinu (24 h: dam - mjesec - godina / 12 h: mjesec - dan - godina).

Spol

Odaberite Male (Muško) ili Female (Žensko).

Učestalost vježbanja

Učestalost vježbanja je procjena dugoročne razine vaše tjelesne aktivnosti. Odaberite rješenje koje najbolje opisuje sveukupnu količinu i intenzitet vaše fizičke aktivnosti u protekla tri mjeseca.

 • Occasional (0-1h/week) (Povremeno (0-1 h tjedno)): Ne sudjelujete redovito u programiranom rekreativnom sportu ili snažnoj fizičkoj aktivnosti, npr. hodate samo iz zadovoljstva ili tek povremeno vježbate dovoljno snažno da prouzročite otežano disanje ili znojenje.
 • Regular (1-3h/week) (Redovito (1-3 h tjedno)): Redovito sudjelujete u rekreacijskim sportovima, npr. trčite 5-10 km ili 3-6 milja na tjedan ili provodite 1-3 sata na tjedan u usporedivoj fizičkoj aktivnosti ili vaš posao zahtijeva srednju fizičku aktivnost.
 • Frequent (3-5h/week) (Često (3-5 h tjedno)): Najmanje 3 puta tjedno izvodite naporne tjelesne vježbe, npr. trčite 20-50 km/12-31 milja tjedno ili trošite 3-5 sati tjedno na sličnu tjelesnu aktivnost.
 • Heavy (5-8h/week) (Teško (5-8 h tjedno)): Sudjelujete najmanje 5 puta tjedno u teškim tjelesnim vježbama, a nekada sudjelujete u masovnim sportskim natjecanjima.
 • Semi-pro (8-12h/week) (Poluprofesionalno (8-12 h tjedno)): Teške tjelesne vježbe izvodite gotovo svaki dan kako biste poboljšali svoje rezultate zbog natjecanja.
 • Pro (>12h/week) (Profesionalno (više od 12 h tjedno)): Vi ste izdržljiv sportaš. Teške tjelesne vježbe izvodite radi poboljšanja rezultata radi natjecanja.

Maksimalna brzina otkucaja srca

Podesite maksimalnu brzinu otkucaja srca ako znate vašu trenutnu vrijednost maksimalne brzine otkucaja srca. Vaša predviđena maksimalna vrijednost brzine otkucaja srca (220-dob) prikazana je kao zadano podešenje pri prvom podešavanju ove vrijednosti.

HRmax se koristi za procjenu utroška energije. HRmax je najveći broj otkucaja u minuti za vrijeme maksimalnog tjelesnog opterećenja. Najtočniji način da utvrdite vaš HRmax je laboratorijskim provođenjem testa izdržljivosti uz maksimalno opterećenje. HRmax je presudan prilikom utvrđivanja intenziteta vježbanja. Ta vrijednost je individualna i ovisi o starosti i nasljednim čimbenicima.