Nalazite se ovdje: Značajke > Zone brzine

Zone brzine

Zone brzine/tempa omogućavaju vam lagano praćenje brzine i tempa za vrijeme vježbanja te njihovo podešavanje kako biste ostvarili željeni učinak vježbanja. Zone se mogu koristiti za vođenje učinkovitosti za vrijeme vježbanja te kao pomoć za diverzificiranje vježbanja prema intenzitetu, čime se ostvaruje optimalan učinak.

Postavke zona brzine

Postavke zona brzine namještaju se na internetskoj usluzi Flow. Njih možete uključiti i isključiti u okviru sportskih profila u kojima su dostupne. Na raspolaganju je pet različitih zona, a njihove granice možete ručno namještati, a možete koristiti i zadane vrijednosti. One ovise o sportovima, čime se omogućava podešavanje zona prema određenom sportu. Zone su dostupne za sportove s trčanjem (uključujući momčadske sportove koji podrazumijevaju trčanje), biciklističke sportove te veslanje i vožnju kajaka i kanua.

Zadano

Ako odaberete Default (Zadano), nećete moći mijenjati granice. Zadane zone su predložak zona brzine/tempa za osobe relativno visoke kondicije.

Slobodno

Ako odaberete Free (Slobodno), moći ćete mijenjati sve granice. Na primjer, ako ste provjeravali svoje stvarne granične vrijednosti, kao što su anaerobni i aerobni pragovi ili gornji i donji laktatni prag, možete vježbati u zonama prilagođenima vašim pragovima za brzinu i tempo. Preporučujemo da vaš anaerobni prag za brzinu i tempo postavi na najmanju vrijednost za zonu 5. Ako koristite i aerobni prag, postavite ga na najmanju vrijednost za zonu 3.

Cilj vježbanja prema zonama brzine

Možete izraditi ciljeve vježbanja prema zonama brzine/tempa. Nakon sinkroniziranja ciljeva pomoću značajke FlowSync, uređaj za vježbanje će vam davati upute tijekom vježbanja.

Za vrijeme vježbanja

Tijekom vježbanja možete vidjeti u kojoj zoni trenutno vježbate i koliko ste vremena proveli u kojoj zoni.

Nakon vježbanja

U pregledu vježbanja na uređaju M430 vidjet ćete pregled vremena provedenog u svakoj zoni brzine. Nakon sinkronizacije, na internetskoj usluzi Flow moći ćete vidjeti detaljne vizualne podatke o zonama brzine.