Nalazite se ovdje: Postavke > General settings (Opće postavke)

Opće postavke

Za prikaz i uređivanje općih postavki, idite u Settings > General settings (Postavke > Opće postavke)

U stavci General settings (Opće postavke) pronaći ćete:

 • Praćenje kontinuirane brzine otkucaja srca
 • Uparivanje i sinkronizacija
 • Zrakoplovni način rada
 • Zaključavanje gumba
 • Pametne obavijesti
 • Upozorenje o neaktivnosti
 • Jedinice
 • Jezik
 • Boja prikaza vježbanja
 • Više o vašem proizvodu

Continuous HR tracking (Praćenje kontinuirane brzine otkucaja srca)

Uključite ili isključite značajku Kontinuirana brzina otkucaja srca. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Kontinuirana brzina otkucaja srca.

Pair and Sync (Uparivanje i sinkronizacija)

 • Uparivanje i sinkronizacija mobilnog uređaja / uparivanje drugog uređaja: Uparite senzore ili mobilne uređaje s uređajem M430. Sinkronizirajte podatke s aplikacijom Flow.
 • Paired devices (Upareni uređaji): Pregled svih uređaja koje ste uparili s uređajem M430. To mogu biti senzori brzine otkucaja srca, senzori trčanja i mobilni uređaji.

Flight mode (Zrakoplovni način rada)

Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno)

U zrakoplovnom načinu rada isključuje se sva bežična komunikacija s uređajem. I dalje ćete ga moći koristiti za prikupljanje podataka o aktivnostima, ali ne i tijekom vježbanja sa senzorom brzine otkucaja srca niti za sinkronizaciju podataka s mobilnom aplikacijom Polar Flow, jer je značajka Bluetooth® Smart onemogućena.

Button lock (Zaključavanje gumba)

Odaberite Manual lock (Ručno zaključavanje) ili Automatic lock (Automatsko zaključavanje). U Manual lock (Ručno zaključavanje) gumbe ručno zaključavate u izborniku Quick menu (Brzi izbornik). U Automatic Lock (Automatsko zaključavanje), gumb se zaključava automatski nakon 60 sekundi.

Smart notifications (Pametne obavijesti)

Obavijesti su automatski isključene. Uključite ih u Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Izbornik > Postavke > Opće postavke > Pametne obavijesti).

U postavkama za Smart notifications (Pametne obavijesti) pronaći ćete:

 • Notifications (Obavijesti): Namjestite obavijesti na On (Uključeno), On (no preview) (Uključeno, bez pregleda) ili Off (Isključeno).

  On (Uključeno): sadržaj obavijesti prikazat će se na zaslonu uređaja M430. On (no preview) (Uključeno, bez pregleda): sadržaj obavijesti neće se prikazati na zaslonu uređaja M430. Off (Isključeno; zadano): na uređaju M430 uopće se neće prikazivati obavijesti.

  U aplikaciji Polar Flow možete odabrati aplikacije od kojih želite dobijati obavijesti.

 • Vibration feedback (Obavještavanje vibracijom): Postavite obavještavanje vibracijom na On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
 • Notif. do not disturb (Ne smetaj obavijestima): Ako želite onemogućiti obavijesti i upozorenja o pozivima na određeno vrijeme, odaberite značajku Do not disturb (Ne smetaj). Zatim postavite razdoblje kada je uključena značajka Do not disturb (Ne smetaj). Kada je uključena značajka Do not disturb (Ne smetaj), za vrijeme postavljenog razdoblja nećete primati obavijesti i upozorenja o pozivima.

  Prema zadanim postavkama, značajka Do not disturb (Ne smetaj) uključena je između 22 i 7 sati.

Inactivity alert (Upozorenje o neaktivnosti)

Postavite upozorenje o neaktivnosti na On (Uključeno) ili Off (Isključeno).

Units (Jedinice)

Odaberite metričke (kg, cm) ili imperijalne (lb, ft). Postavite jedinice za mjerenje težine, visine, udaljenosti i brzine.

Language (Jezik)

Prilikom postavljanja možete odabrati jezik koji ćete koristiti na uređaju M430. Uređaj M430 podržava sljedeće jezike: Bahasa Indonesia (indonezijski), Čeština (češki), Dansk (danski), Deutsch (njemački), English (engleski), Español (španjolski), Français (francuski), Italiano (talijanski), 日本語 (japanski), Nederlands (nizozemski), Norsk (norveški), Polski (poljski), Português (portugalski), 简体中文 (pojednostavljeni kineski), Русский (ruski), Suomi (finski), Svenska (švedski) i Türkçe (turski).

Na internetskoj usluzi Polar Flow ili u istoimenoj mobilnoj aplikaciji možete promijeniti jezik na uređaju M430.

Promjena postavke jezika na internetskoj usluzi Polar Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/ fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu na internetskoj usluzi Flow.
 2. Odaberite Products (Proizvodi).
 3. Kliknite Settings (Postavke) pored područja Polar M430.
 4. Na padajućem popis pronađite Device language (Jezik uređaja) koji želite koristiti na uređaju M430.
 5. Kliknite Save (Spremi).
 6. Ne zaboravite sinkronizirati promijenjenu postavku jezika s uređajem M430.

Promjena postavke jezika u aplikaciji Polar Flow:

 1. Otvorite aplikaciju Flow na mobilnom uređaju i prijavite se u vaš Polar račun, koji ste izradili prilikom postavljanja uređaja M430.
 2. Idite u Devices (Uređaji).
 3. Dodirnite Device language (Jezik uređaja) u području Polar M430 kako bi se otvorio popis podržanih jezika.
 4. Dodirom odaberite željeni jezik, a zatim dodirnite Done (Dovršeno).
 5. Sinkronizirajte promijenjene postavke s uređajem M430 tako da pritisnete i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M430.

Training view color (Boja prikaza vježbanja)

Odaberite Dark (Tamno) ili Light (Svijetlo). Promijenite boju zaslona za prikaz vježbanja. Ako ste odabrali Light (Svijetlo), prikaz vježbanja će imati svijetlu pozadinu s tamnim brojevima i slovima. Ako ste odabrali Dark (Tamno), prikaz vježbanja će imati tamnu pozadinu sa svijetlim brojevima i slovima.

About your product (Više o vašem proizvodu)

Provjerite ID uređaja M430 te verziju firmvera, model hardvera i datum isteka značajke A-GPS i oznake usklađenosti s propisima koji se odnose na M430.

Ponovno pokretanje uređaja: Ako se pojave problemi s uređajem M430, pokušajte ga ponovno pokrenuti. Ponovnim pokretanjem uređaja M430 nećete izbrisati nijednu postavku ili osobne podatke na uređaju M430. Pritisnite gumb za POČETAK pa odaberite Yes (Da) kako biste potvrdili ponovno pokretanje.