Nalazite se ovdje: Vježbanje > Početak vježbanja

početak vježbanja

 1. Nosite M430 i stegnite narukvicu.
 2. Kada ste u vremenskom prikazu, pritisnite gumb POČETAK ako želite ući u način rada prije vježbanja.

  Ako želite promijeniti postavke sportskog profila prije započinjanja vježbanja (u načinu rada prije vježbanja), pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick Menu (Brzi izbornik). Za povratak u način rada prije vježbanja pritisnite gumb NATRAG.

 3. Gumbima za GORE/DOLJE krećite se kroz sportske profile. U mobilnoj aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj internetskoj usluzi možete dodati više sportskih profila na uređaj M430. Osim toga, možete namjestiti posebne postavke za svaki sportski profil, npr. možete izraditi prilagođene prikaze vježbanja.
 4. Ostanite u načinu rada prije vježbanja dok M430 ne pronađe vašu brzinu otkucaja srca i signale GPS satelita kako biste bili sigurni da su podaci o vašem vježbanju točni.

  Heart rate (Brzina otkucaja srca): Kada se prikaže brzina otkucaja vašeg srca, to znači da je M430 pronašao signal vašeg senzora brzine otkucaja srca.

  Kada nosite Polar senzor brzine otkucaja srca koji je uparen s uređajem M430, uređaj će automatski koristiti povezani senzor za mjerenje brzine otkucaja srca tijekom vježbanja. Ikona za Bluetooth u simbolu brzine otkucaja srca označava da uređaj M430 koristi povezani senzor za mjerenje brzine otkucaja srca.

  GPS: Postotna vrijednost koja se prikazuje prikazana pored ikone GPS  označava kada je GPS spreman. Kada dosegne 100 %, prikazat će se OK (U redu), a vi ćete biti spremni za pokret.

  Za prijem GPS satelitskih signala izađite van i udaljite se od visokih zgrada i drveća. Najbolji rad značajke GPS osigurat ćete ako nosite M430 na ručnom zglobu tako da je zaslon okrenut prema gore. Držite ga u horizontalnom položaju ispred sebe i dalje od vaših prsa. Za vrijeme pretrage držite ruku u nepomičnom stanju i podignutu iznad razine prsa. Budite mirni i zadržite položaj dok M430 ne pronađe satelitske signale.

  Dohvaćanje GPS signala je brzo uz pomoć potpomognutog GPS-a (A-GPS). Datoteka s A-GPS podacima automatski se ažurira s uređajem M430 ako ste uređaj sinkronizirali s internetskom uslugom Flow ili istoimenom aplikacijom pomoću softvera FlowSync. Ako je datoteka s A-GPS podacima istekla ili još niste sinkronizirali uređaj M430, dohvaćanje trenutnog položaja će trajati duže. Više informacija pronaći ćete u Potpomognuti GPS (A-GPS).

  Zbog položaja GPS antene na uređaju M430, ne preporučujemo da ga nosite sa zaslonom na donjoj strani ručnog zgloba. Ako ga nosite na upravljaču bicikla, pazite da zaslon bude okrenut prema gore.

 5. Kada je M430 pronašao sve signale, pritisnite gumb za POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

U odjeljku Za vrijeme vježbanja pronaći ćete dodatne informacije o mogućim načinima korištenja uređaja M430 tijekom vježbanja.

Početak planiranog vježbanja

U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete planirati vaše vježbanje i izraditi detaljne ciljeve vježbanja i sinkronizirati ih s uređajem M430.

Početak vježbanja planiranog za trenutni dan:

 1. Kada ste u vremenskom prikazu, pritisnite gumb POČETAK kako biste ušli u način rada prije vježbanja. Vaša planirana vježbanja prikazana su na vrhu popisa
 2. Odaberite cilj i pritisnite gumb za POČETAK. Prikazat će se sve napomene koje ste dodali za cilj.
 3. Pritisnite gumb za POČETAK za povratak u način rada prije vježbanja i odaberite sportski profil koji želite koristiti.
 4. Kada je M430 pronašao sve signale, pritisnite gumb za POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Uređaj M430 će vas voditi prema ostvarivanju cilja za vrijeme vježbanja. Dodatne informacije pronaći ćete u odjeljku Za vrijeme vježbanja.

Osim toga, u izborniku My day (Moj dan) i Diary (Dnevnik) možete započeti planirano vježbanje zakazano za trenutni dan. Ako želite dodati cilj koji je planiran za drugi dan, možete učiniti i to – jednostavno odaberite željeni dan iz Dnevnika pa započnite vježbanje planirano za taj dan. Ako ste cilj za vježbanje dodali u vaše favorite, vježbanje ćete moći započeti i iz područja Favorites (Favoriti).

Započinjanje vježbanja s tajmerom intervala

Možete postaviti jedan tajmer koji se ponavlja ili dva naizmjenična tajmera prema vremenu i/ili udaljenosti koje će vam pomagati u fazama vježbanja i oporavka tijekom vježbanja u intervalima.

 1. Započnite ulaskom u Timers (Tajmeri) > Interval timer (Tajmer intervala). Odaberite Set timer(s) (Postavi tajmer/e) kako biste izradili nove tajmere.
 2. Odaberite Time-based (Prema vremenu) ili Distance-based (Prema udaljenosti). Time-based (Prema vremenu):  odredite minute i sekunde tajmera pa pritisnite gumb za POČETAK. Distance-based (Prema udaljenosti):  postavite udaljenost za tajmer pa pritisnite gumb za POČETAK.
 3. Prikazat će se poruka Set another timer? (Želite li postaviti još jedan tajmer?). Ako želite postaviti drugi tajmer, odaberite Yes (Da) i ponovite korak 2.
 4. Po završetku odaberite Start X.XX km / XX:XX (Početak X.XX km/XX:XX) i pritisnite gumb POČETAK za ulaz u način rada prije vježbanja i zatim odaberite sportski profil koji želite koristiti.
 5. Kada je M430 pronašao sve signale, pritisnite gumb za POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Interval timer (Tajmer intervala) možete pokrenuti i za vrijeme vježbanja, primjerice, nakon zagrijavanja. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick menu (Brzi izbornik), a zatim odaberite Interval timer (Tajmer intervala).

Započinjanje vježbanja s programom za procjenu završnog vremena

Postavite udaljenost za vježbanje, a M430 će na temelju vaše brzine procijeniti završno vrijeme.

 1. Započnite ulaskom u Timers (Tajmeri) > Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena).
 2. Za postavljanje ciljne udaljenosti uđite u Set distance (Postavi udaljenost) i odaberite 5.00 km (5,00 km), 10.00 km (10,00 km), 1/2 marathon (Polumaraton), Marathon (Maraton) ili Set other distance (Postavi drugu udaljenost). Pritisnite POČETAK. Ako ste odabrali Set other distance (Postavite drugu udaljenost), postavite udaljenost i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se poruka Finish time will be estimated for XX.XX (Završno vrijeme će se procijeniti za XX.XX).
 3. Odaberite Start XX.XX km / X.XX mi (Početak XX.XX km/X.XX mi) i pritisnite gumb POČETAK ako želite ući u način rada prije vježbanja, a zatim odaberite sportski profil koji želite koristiti.
 4. Kada je M430 pronašao sve signale, pritisnite gumb za POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena) možete pokrenuti i za vrijeme vježbanja, primjerice, nakon zagrijavanja. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick menu (Brzi izbornik), a zatim odaberite Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena).