Nalazite se ovdje: Važne informacije > Baterija

Baterija

Na kraju radnoga vijeka proizvoda, Polar vas potiče da svedete na minimum moguće utjecaje otpada na okoliš i ljudsko zdravlje prateći lokalne propise o zbrinjavanju otpada i, kada je moguće, zasebno sakupite elektroničke uređaje. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani komunalni otpad.

Punjenje baterije uređaja M430

Uređaj M430 ima unutarnju, akumulatorsku bateriju. Akumulatorske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Možete napuniti i isprazniti bateriju preko 300 puta prije znatno smanjenja njenog kapaciteta. Broj ciklusa punjenja također varira ovisno o uporabi i radnim uvjetima.

Bateriju ne punite na temperaturama ispod 0 °C/+32 °F i iznad +40 °C/+104 °F ili ako je USB priključak vlažan.

USB kabel koji je isporučen uz komplet proizvoda koristite za punjenje putem USB priključka na vašem računalu.

Bateriju možete puniti putem zidne utičnice. Prilikom punjenja putem zidne utičnice, koristite USB adapter napajanja (nije isporučen u kompletu proizvoda). Ako koristite USB adapter napajanja, provjerite je li na njemu označeno „Izlazni napon 5 V DC" i je li njegova izlazna struja najmanje 500 mA. Koristite samo onaj USB adapter napajanja koji ima odgovarajuće sigurnosno odobrenje (oznaka „LPS“, „Limited Power Supply“, „UL listed“ ili „CE“).

Polar proizvode nemojte puniti punjačem od 9 volta. Upotreba punjača od 9 volta može oštetiti Polar proizvoid.

Prije punjenja, pazite da na USB priključku i kabelu za punjenje uređaja M430 nema vlage, dlačica, prašine ili prljavštine. Nježno prebrišite prljavštinu i ispušite prašinu. Po potrebi možete koristiti čačkalicu. Ne koristite oštre alate pri čišćenju kako ne bi došlo do ogrebotina.

Ako uređaj M430 želite napuniti pomoću računala, jednostavno ga priključite u računalo pri čemu ga možete i sinkronizirati pomoću softvera FlowSync.

  1. Priključite USB konektor u USB priključak na uređaju M430, a drugi kraj kabela priključite u računalo.
  2. Na zaslonu će se prikazati Charging (Puni se).
  3. Kada je ikona baterije ispunjena, uređaj M430 je do kraja pun.

Baterija ne smije dugo ostavljena u potpuno praznom stanju niti je ne smijete držati stalno potpuno napunjenom, jer se tako utječe na njen životni vijek.

Vrijeme rada baterije

Vrijeme rada baterije iznosi:

  • do 8 sati kontinuiranog vježbanja s GPS-om i optičkim mjerenjem brzine otkucaja srca ili
  • do 30 sati kontinuiranog vježbanja s GPS načinom uštede energije i optičkim mjerenjem brzine otkucaja srca ili
  • do 50 sati kontinuiranog vježbanja s GPS načinom uštede energije i Bluetooth Smart senzorom brzine otkucaja srca ili
  • kada se koristi samo u vremenskom načinu rada s praćenjem dnevnih aktivnosti, vrijeme rada iznosi približno 20 dana.

Vrijeme rada baterije ovisi o mnogim čimbenicima, poput temperature okoline u kojoj koristite M430, korištenim značajkama i senzorima te starosti baterije. Pametne obavijesti i učestalo sinkroniziranje s aplikacijom Flow također skraćuju trajanje baterije. Vrijeme rada znatno je smanjeno na temperaturama ispod nule. Nošenje uređaja M430 ispod kaputa pomaže u održavanju njegove topline, čime se produljuje njegovo vrijeme rada.

Obavijesti o slaboj bateriji

Battery low. Charge (Baterija je prazna. Napunite je.) Baterija je prazna. Preporučuje se da napunite M430.

Charge before training (Napunite prije vježbanja): Napunjenost je preslaba za snimanje vježbanja. Novo vježbanje ne može se započeti ako niste napunili M430.

Obavijesti o slaboj bateriji za vrijeme vježbanja:

  • M430 će vas obavijestiti kada je preostala napunjenost baterije dostatna za sat vremena vježbanja.
  • Ako je za vrijeme vježbanja prikazana poruka Battery low (Slaba baterija), isključit će se značajke mjerenja brzine srca i GPS.
  • Kada je baterija gotovo prazna, prikazat će se poruka Recording ended (Snimanje je završeno). M430 će prekinuti snimanje vježbanja i spremiti podatke o istom.

Ako je zaslon prazan, baterija je prazna, a M430 će prijeći u način mirovanja. Napunite M430. Ako je baterija potpuno ispražnjena, možda će trebati malo vremena za prikaz animacije punjenja na prikazu.