Nalazite se ovdje: Značajke > Značajke pametnog vježbanja Polar > Praćenje spavanja

Polar Sleep PlusTM

Ako ga nosite noću, M430 će pratiti vaše spavanje. Prepoznat će kada zaspite i kada se probudite te će prikupljati podatke za dubinsku analizu u aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi. Uređaj M430 prati pokrete vaše ruke tijekom noći i sve prekide tijekom spavanja, na temelju kojih može utvrditi koliko vremena ste stvarno proveli spavajući.

Podaci o spavanju na uređaju M430

Podatke o spavanju možete provjeriti u izborniku My day (Moj dan).
  • Sleep Time (Vrijeme spavanja) vam govori koliko je ukupno prošlo vremena između trenutka kada ste zaspali i trenutka buđenja.
  • Actual sleep (Stvarno vrijeme spavanje) govori koliko vremena ste spavali između trenutka kada ste zaspali i trenutka buđenja. Preciznije, to je vrijeme spavanja s izuzetim prekidima. Samo vrijeme koje ste stvarno proveli u spavanju uključeno je u stvarno vrijeme spavanja.
Ako želite pogledati više pojedinosti o spavanju, pritisnite gumb POČETAK kako bi se otvorio sažetak spavanja. Na uređaju M430, u vrhu sažetka, prikazat će se Sleep time (Vrijeme spavanja) i Actual sleep (Stvarno vrijeme spavanja). Kroz podatke se krećite koristeći gumbe GORE/DOLJE:

Continuity (Kontinuitet): Sleep continuity (Kontinuitet spavanja) je ocjena kontinuiteta vremena koje ste proveli spavajući. Kontinuitet spavanja procjenjuje se na ljestvici od jedan do pet: isprekidano – prilično isprekidano – prilično kontinuirano – kontinuirano – vrlo kontinuirano.

Vremena kada ste zaspali i probudili se.

Feedback (Povratne informacije): Dobit ćete povratne informacije o trajanju i kvaliteti spavanja. Povratne informacije o trajanju dobivaju se na temelju usporedbe vremena spavanja sa željenim vremenom spavanja.

Kako ste spavali?: Možete ocijeniti koliko ste noćas dobro spavali na ljestvici od pet stupnjeva: vrlo loše – loše – zadovoljavajuće – dobro – vrlo dobro. Ako ocijenite spavanje, u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi moći ćete pristupiti dužoj verziji povratnih informacija u obliku teksta. Povratne informacije u aplikaciji i na internetskoj usluzi Flow u obzir uzimaju vašu subjektivnu ocjenu spavanja i na temelju nje modificiraju povratne informacije.

Podaci o spavanju u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi

Vaši podaci o spavanju prikazat će se u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi nakon sinkronizacije uređaja M430. Možete pratiti vrijeme, količinu i kvalitetu vašeg spavanja. Možete postaviti Your preferred sleep time (Željeno vrijeme spavanja) i tako definirati koliko dugo želite spavati svaku noć. Osim toga, spavanje možete ocijeniti u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi. Dobit ćete povratne informacije o vašem spavanju koje se temelje na podacima o spavanju, željenom vremenu spavanja i vašoj ocjeni spavanja.

Pojedinosti o vašem spavanju možete pregledati na internetskoj usluzi Flow, u kartici Sleep (Spavanje) u sklopu područja Diary (Dnevnik). Podatke o spavanju možete uključiti u izvještaje o spavanju u sklopu kartice Progress (Napredak).

Praćenjem svojih uzoraka spavanja možete primijetiti da li na spavanje utječu neke promjene u svakodnevnom životu i tako postići ravnotežu između odmora, dnevnih aktivnosti i vježbanja.

Više o programu Polar Sleep Plus saznat ćete u ovom opsežnom vodiču.