Nalazite se ovdje: Prvi koraci > Uparivanje

Uparivanje

Prije početka korištenja novog mobilnog uređaja (pametnog telefona, tableta), senzora brzine otkucaja srca, senzora koraka ili vage Polar Balance, potrebno je upariti taj uređaj s uređajem M430. Uparivanje traje samo nekoliko sekundi, a njime se uređaju M430 omogućava primanje signala samo senzora i uređaja, čime se osigurava grupno vježbanje bez smetnji. Prije prijavljivanja za događaj ili utrku, svakako izvršite uparivanje kod kuće, kako biste onemogućili pojavu smetnji zbog prijenosa podataka.

Uparivanje mobilnog uređaja s uređajem M430

Ako ste završili postavljanje uređaja M430 pomoću mobilnog uređaja prema uputama u poglavlju Postavljanje uređaja M430, M430 je već uparen. Ako ste postavljanje izvršili pomoću računala, a M430 želite koristiti putem aplikacije Polar Flow, uparite M430 i mobilni uređaj na sljedeći način:

Prije uparivanja mobilnog uređaja

 • preuzmite aplikaciju Flow s usluge App Store ili Google Play
 • pobrinite se da na vašem mobilnom uređaju bude uključena značajka Bluetooth te da zrakoplovni/letni način rada nije uključen.

Uparivanje mobilnog uređaja:

 1. Otvorite aplikaciju Flow na mobilnom uređaju i prijavite se s vašim Polar računom koji ste izradili prilikom postavljanju uređaja M430.
 2. Pričekajte da se na mobilnom uređaju pojavi prikaz Connect product (Poveži proizvod) (Waiting for M430) (Čeka se M430).
 3. U vremenskom načinu rada uređaja M430 pritisnite i zadržite gumb za NATRAG.
 4. Prikazat će se poruka Connecting to device (Povezivanje s uređajem), a nakon toga Connecting to app (Povezivanje s aplikacijom).
 5. Prihvatite zahtjev za Bluetooth uparivanjem na mobilnom uređaju i upišite PIN kod prikazan na uređaju M430.
 6. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

ili

 1. Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju Flow i prijavite se sa svojim Polar računom.
 2. Pričekajte da se na mobilnom uređaju pojavi prikaz Connect product (Poveži proizvod) (Waiting for M430) (Čeka se M430).
 3. Na uređaju M430 uđite u Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device (Postavke > Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje i sinkronizacija mobilnog uređaja) i pritisnite gumb za POČETAK
 4. Na uređaju M430 će se prikazati poruka Confirm from other device pin xxxxxx (Potvrdi PIN xxxxx na drugom uređaju). U mobilni uređaj unesite PIN kod s uređaja M430. Započet će uparivanje.
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

Uparivanje senzora brzine otkucaja srca s uređajem M430

Kada nosite Polar Smart senzor brzine otkucaja srca koji je uparen s uređajem M430, uređaj neće mjeriti brzinu otkucaja srca na ručnom zglobu.

Senzor brzine otkucaja srca s uređajem M430 možete upariti na dva načina:

 1. Nosite navlaženi senzor brzine otkucaja srca.
 2. Na uređaju M430 idite u General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb za POČETAK.
 3. M430 će početi tražiti senzor brzine otkucaja srca.
 4. Nakon pronalaska senzora brzine otkucaja srca, prikazat će se ID uređaja Polar H10 xxxxxxxx.
 5. Pritisnite POČETAK pa će se prikazati poruka Pairing (Uparivanje).
 6. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

ILI

 1. Nosite navlaženi senzor brzine otkucaja srca.
 2. Na uređaju M430 pritisnite gumb za POČETAK u vremenskom prikazu kako biste ušli u način rada prije vježbanja.
 3. Dodirnite senzor brzine otkucaja srca uređajem M430 i pričekajte da se isti pronađe.
 4. Prikazuje se ID uređaja Pair Polar H10 xxxxxxxx. Odaberite Yes (Da).
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

Uparivanje senzora koraka s uređajem M430

Upute za uparivanje i kalibraciju senzora koraka pronaći ćete u ovom dokumentu za podršku.

Uparivanje vage Polar Balance s uređajem M430

Postoje dva načina uparivanja vage Polar Balance s uređajem M430:

 1. Stanite na vagu. Na zaslonu će se prikazati vaša težina.
 2. Nakon zvučnog signala, ikona za Bluetooth na vagi počet će treptati, što znači da je uspostavljena veza. Vaga će biti spremna za uparivanje s uređajem M430.
 3. Pritisnite i dvije sekunde zadržite gumb NATRAG na uređaju M430 i pričekajte da se na zaslonu prikaže obavijest da je uparivanje gotovo.

ili

 1. Uđite u General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb za POČETAK.
 2. M430 će početi tražiti vagu.
 3. Stanite na vagu. Na zaslonu će se prikazati vaša težina.
 4. Nakon pronalaska vage, na M430 će se prikazati ID Polar scale xxxxxxxx (vaga Polar xxxxxxxx).
 5. Pritisnite POČETAK pa će se prikazati poruka Pairing (Uparivanje).
 6. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

Vaga se može upariti sa 7 različitih Polar uređaja. Ako je broj uparenih uređaja veći od 7, prvo uparivanje će se ukloniti i zamijeniti.

Brisanje uparivanja

Ako želite izbrisati uparivanje sa senzorom ili mobilnim uređajem:

 1. Idite na Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Postavke > Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Upareni uređaji) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. Odaberite uređaj koji želite ukloniti s popisa i pritisnite POČETAK.
 3. Prikazat će se poruka Delete pairing? (Izbrisati uparivanje?) i vi odaberite Yes (Da) pa pritisnite gumb za POČETAK.
 4. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing deleted (Uparivanje izbrisano).