Nalazite se ovdje: Polar Flow > Sportski profili na usluzi Polar Flow

Sportski profili na usluzi Polar Flow

Na uređaju M430 pronaći ćete četiri zadana sportska profila. U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete dodavati nove sportske profile na vaš popis sportova, ali i uređivati njihove postavke. M430 može sadržavati najviše 20 sportskih profila. Ako u aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj internetskoj usluzi imate više od 20 sportskih profila, prvih 20 s popisa će se prebaciti na M430 tijekom sinkronizacije.

Možete promijeniti redoslijed vaših sportskih profila njihovim povlačenjem i ispuštanjem. Odaberite sport koji želite pomaknuti i povucite ga na mjesto na popisu gdje ga želite staviti.

 

Dodavanje sportskog profila

U mobilnoj aplikaciji Polar Flow:

 1. Idite u područje Sport profiles (Sportski profili).
 2. Dodirnite ikonu plusa u gornjem desnom kutu.
 3. Odaberite sport s popisa. Dodirnite Done (Dovršeno) u Android aplikaciji. Sport će se dodati na vaš popis sportskih profila.

 

Na internetskoj usluzi Polar Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Add sport profile (Dodaj sportski profil) i odaberite sport s popisa.
 4. Sport će se dodati na vaš popis sportova.

Sami možete stvarati nove sportove. Popis sportova uređuje Polar, zato što svaki sport ima posebne zadane postavke i vrijednosti koje utječu, na primjer, na izračun kalorija i na značajku opterećenja tijekom vježbanja i oporavka.

Uređivanje sportskog profila

U mobilnoj aplikaciji Polar Flow:

 1. Idite u područje Sport profiles (Sportski profili).
 2. Odaberite sport i dodirnite Change settings (Promijeni postavke).
 3. Kada ste spremni, dodirnite Done (Dovršeno). Ne zaboravite sinkronizirati postavke s uređajem M430.

 

U internetskoj usluzi Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Edit (Uredi) za sport kojeg želite urediti.

U svakom sportskom profilu možete urediti sljedeće podatke:

Osnove

 • Automatic lap (Automatski krug; može se postaviti za mjerenje trajanja ili udaljenosti, a može se i može isključiti)

Heart Rate (Brzina otkucaja srca)

 • Prikaz brzine otkucaja srca (broj otkucaja srca u minuti ili kao postotni udio maksimalne vrijednosti).
 • Brzina otkucaja srca vidljiva drugim uređajima (To znači da kompatibilni uređaji koji koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju, npr. oprema za vježbanje, mogu prepoznati vašu brzinu otkucaja srca. Uređaj M430 možete koristiti i tijekom Polar Club satova za slanje vaše brzine otkucaja srca u sustav Polar Club.)
 • Zaključavanje zone
 • Heart rate zone settings (Postavke zone brzine otkucaja srca; zone brzine otkucaja srca vam omogućavaju jednostavan izbor i praćenje intenziteta vježbanja. Ako ste odabrali Default (Zadana), nećete moći mijenjati ograničenja brzine otkucaja srca. Ako ste odabrali Free (Slobodno), moći ćete mijenjati sve granice. Zadana ograničenja brzine otkucaja srca izračunavaju se na temelju vaše maksimalne brzine otkucaja srca.)

Postavke brzine/tempa

 • Prikaz brzine/tempa (odaberite prikaz brzine u km/h ili mph te prikaz tempa u min/km ili min/mi)
 • Dostupno zaključavanje zone (odaberite uključeno ili isključeno zaključavanje zone za brzinu/tempo)
 • Postavke zone brzine/tempa (pomoću zona brzine/tempa možete jednostavno odabrati i pratiti vašu brzinu i tempo, ovisno o odabiru. Zadane zone su predložak zona brzine/tempa za osobe relativno visoke kondicije. Ako ste odabrali Default (Zadano), nećete moći mijenjati ograničenja. Ako ste odabrali Free (Slobodno), moći ćete mijenjati sva ograničenja.)

Training views (Prikazi vježbanja)

Odaberite podatke koji će biti prikazati u vašim prikazima vježbanja tijekom vježbanja. Za svaki sportski profil na raspolaganju vam stoji ukupno osam različitih prikaza vježbanja. Svaki prikaz vježbanja može imati najviše četiri različita podatkovna polja.

Kliknite ikonu olovke u postojećem prikazu kako biste ga uredili ili kliknite Add new view (Dodaj novi prikaz).

Gestures and Feedback (Geste i povratne reakcije)

 • Automatic pause (Automatsko pauziranje): Kako biste mogli koristiti značajku Automatic pause (Automatsko pauziranje) tijekom vježbanja, potrebno je postaviti GPS na High Accuracy (Velika preciznost) ili koristiti Polar senzor koraka. Vaše vježbanje pauzirat će se automatski kada se zaustavite te će se automatski nastaviti kada se pokrenete.
 • Obavještavanje vibracijom (vibraciju možete uključiti i isključiti)

GPS i nadmorska visina

 • Odaberite GPS brzinu snimanja.

Kada dovršite namještanje postavki sportskog profila, kliknite Save (Spremanje). Ne zaboravite sinkronizirati postavke s uređajem M430.

Zapamtite da u će određenom broju unutarnjih sportova, grupnih sportova i timskih sportova postavka HR vidljiv drugim uređajima biti omogućena po zadanim postavkama. To znači da kompatibilni uređaji koji koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju, npr. dvoranska oprema, mogu otkriti puls vašeg srca. Možete provjerite koji profili po zadanoj postavci imaju omogućeno emitiranje preko Bluetooth veze u popisu Polar sportskih profila. Bluetooth emitiranje možete omogućiti i onemogućiti u postavkama sportskih profila.