Nalazite se ovdje: Značajke > Dodijeljeni GPS (A-GPS)

Dodijeljeni GPS (A-GPS)

AM430 ima ugrađeni GPS koji precizno mjeri brzinu i udaljenost u širokom rasponu sportova na otvorenom te vam omogućava da nakon vježbanja pregledate rutu na karti u aplikaciji Flow i internetskoj usluzi.

M430 koristi značajku Assisted GPS (A-GPS) za brzo fiksiranje na satelit. Značajka A-GPS uređaju M430 javlja predviđene položaje GPS satelita. Na taj način M430 zna gdje će tražiti satelite i tako može dohvatiti njihove signale u roku nekoliko sekundi, čak i u uvjetima slabog signala.

A-GPS podaci ažuriraju se jednom dnevno. Datoteka s A-GPS podacima automatski se ažurira s uređajem M430 prilikom svake sinkronizacije istog s internetskom uslugom Flow pomoću softvera FlowSync. Ako uređaj M430 sinkronizirate s internetskom uslugom Flow pomoću aplikacije Flow, ažuriranje datoteke s A-GPS podacima izvršavat će se jednom tjedno.

Datum isteka značajke A-GPS

Datoteka s A-GPS podacima vrijedi najviše 13 dana. Točnost pozicionirana relativno je visoka tijekom prva tri dana i postupno se smanjuje u ostalim danima. Redovita ažuriranja osiguravaju visoku razinu točnosti pozicioniranja.

Datum isteka za trenutnu datoteku s A-GPS podacima možete provjeriti na uređaju M430. Na uređaju M430 uđite u Settings (Postavke) > General settings (Opće postavke) > About your product (Više o uređaju) > A-GPS exp. date (Datum isteka značajke A-GPS). Ako je valjanost datoteke s podacima istekla, sinkronizirajte uređaj M430 s internetskom uslugom Flow uz pomoć softvera FlowSync ili aplikacije Flow kako bi se ažurirali A-GPS podaci.

Kada su A-GPS podaci istekli, dohvaćanje trenutnog položaja će trajati duže.

GPS značajke

M430 sadrži sljedeće GPS značajke:

  • Altitude, ascent and descent (Nadmorska visina, stupanj uspinjanja i stupanj spuštanja): Mjerenje nadmorske visine u stvarnom vremenu, kao i metara/stopa prijeđenih u uspinjanju i spuštanju.
  • Distance (Udaljenost): Precizna udaljenost za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Speed/Pace (Brzina/tempo): Precizni podaci o brzini/tempu za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Running index (Indeks trčanja): Na uređaju M430, indeks trčanja temelji se na brzini otkucaja srca te podacima o brzini koji su izmjereni za vrijeme trčanja. On pruža informacije o razini vaše učinkovitosti, aerobnog vježbanja i ekonomičnosti trčanja.
  • Back to start (Natrag na početak): Usmjerava vas prema početnoj točki po najkraćoj mogućoj udaljenosti i prikazuje koliko ona iznosi. Sada možete provjeriti odvažnije rute i na siguran način ih istražiti, znajući da ste samo jedan dodir gumba udaljeni od primanja uputa do početne točke.
  • Power save mode (Način za uštedu energije): Omogućuje uštedu životnog vijeka baterije uređaja M430 za vrijeme dugotrajnog vježbanja. Vaši GPS podaci se pohranjuju u intervalima od 60 sekundi. Duži interval daje vam više vremena za snimanje. Ako je aktiviran način za uštedu energije, ne možete koristiti automatsko pauziranje. Osim toga, Indeks trčanja ne možete koristiti ako nemate senzor koraka.

Najbolji rad GPS sustava osigurat ćete ako nosite M430 na ručnom zglobu tako da je zaslon okrenut prema gore. Zbog položaja GPS antene na uređaju M430, ne preporučujemo da ga nosite sa zaslonom na donjoj strani ručnog zgloba. Ako ga nosite na upravljaču bicikla, pazite da zaslon bude okrenut prema gore.