Nalazite se ovdje: Vježbanje > Za vrijeme vježbanja

Za vrijeme vježbanja

Kretanje kroz prikaze vježbanja

Tijekom vježbanja se možete kretati kroz prikaze vježbanja koristeći gumbe za GORE/DOLJE. Napomena: dostupni prikazi vježbanja i prikazani podaci ovise o odabranom sportu. U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete podesiti posebne postavke za svaki sportski profil, primjerice, možete izraditi prilagođene prikaze vježbanja. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Sportski profili na usluzi Flow.

Označite krug

Pritisnite gumb za POČETAK kako biste označili krug. Krugovi se mogu i automatski započinjati. U postavkama sportskog profila, namjestite Automatic lap (Automatski krug) u Lap distance (Udaljenost kruga) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon početka svakog kruga.

Zaključavanje zone brzine otkucaja srca ili zone brzine

Pritisnite i zaržite gumb za POČETAK ako želite zaključati brzinu otkucaja srca ili zonu brzine u kojoj se trenutno nalazite. Odaberite HR zone (Zona brzine otkucaja srca) ili Speed zone (Zona brzine). Ako želite zaključati/otključati zonu, pritisnite i zadržite gumb POČETAK. Ako brzina otkucaja srca ili brzina izađu izvan zaključane zone, M430 će vas o tome obavijestiti vibracijom.

Promjena faze za vrijeme vježbanja u fazama

Ako ste odabrali ručnu promjenu faze prilikom izrade cilja u fazama:

  1. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO.
  2. Prikazuje se Quick menu (Brzi izbornik).
  3. Na popisu odaberite Start next phase (Započni sljedeću fazu) pa pritisnite gumb za POČETAK za prijelaz u sljedeću fazu.

Ako ste odabrali automatski promjenu faze, faza će se automatski promijeniti po završetku trenutne faze. M430 će vas obavijestiti vibracijom.

Promjena postavki u brzom izborniku

Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO. Prikazuje se Quick menu (Brzi izbornik). Možete promijeniti određene postavke bez pauziranja vježbanja. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Brzi izbornik.

Obavijesti

Ako vježbate izvan planiranih zona brzine otkucaja srca ili zona brzine/tempa, M430 će vas obavijestiti vibracijom.