Nalazite se ovdje: Postavke > Brzi izbornik

Brzi izbornik

Brzi izbornik u načinu rada prije vježbanja

U načinu rada prije vježbanja pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO za pristup postavkama trenutno odabranog sportskog profila:

 • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), drugi kompatibilni uređaji koji koriste bežičnu tehnologiju Bluetooth Smart moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca, npr. oprema za vježbanje. Uređaj M430 možete koristiti i tijekom Polar Club satova za slanje vaše brzine otkucaja srca u sustav Polar Club.
 • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite High accuracy (Velika točnost), Medium accuracy (Srednja točnost), Power save, long session (Ušteda energije, dugo vježbanje) ili Off (Isključeno).
 • Senzor koraka: Ova postavka prikazuje se samo ako ste uparili Polar senzor koraka s uređajem M430. Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u dokumentu za podršku.
 • Speed settings (Postavke brzine): Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji). Check power zone limits (Provjera ograničenja za zonu brzine): Ovdje možete provjeriti ograničenja pojedinih zona brzine/tempa.
 • Automatic pause sett. (Postavljanje automatskog pauziranja): Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste postavku Automatic pause (Automatsko pauziranje) namjestili na On (Uključeno), vaše vježbanje automatski će se pauzirati kada se prestanete pomicati. Activation speed (Brzina za aktiviranje): Postavite brzinu pri kojoj će se snimanje pauzirati.

Ako želite koristiti automatsko pauziranje tijekom vježbanja, značajku GPS namjestite na postavku High Accuracy (Velika točnost) ili koristite Polar senzor koraka.

 • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

Za korištenje automatskog kruga prema udaljenosti, uključite GPS snimanje ili koristite Polar senzor koraka.

Brzi izbornik u prikazu vježbanja

U prikazu vježbanja pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO za ulazak u Quick menu (Brzi izbornik). U Quick menu (Brzi izbornik) u sklopu pogleda vježbanja pronaći ćete:

 • Lock buttons (Zaključavanje gumba): Pritisnite gumb POČETAK ako želite zaključati gumbe. Ako želite otključati gumbe, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO.
 • Set backlight (Postavi pozadinsko osvjetljenje): Uključivanje ili Isključivanje stalnog pozadinskog osvjetljenja. Kada je omogućeno, pozadinsko osvjetljenje će ostati neprekidno uključeno. Neprekidno pozadinsko osvjetljenje možete isključiti i opet uključiti pritiskom gumba za SVJETLO. Ne zaboravite da se korištenjem ove funkcije skraćuje životni vijek baterije.
 • Search Sensor (Traži senzor): Ova postavka prikazana je samo ako ste senzor brzine otkucaja srca ili senzor koraka uparili s uređajem M430.
 • Senzor koraka: Ova postavka prikazuje se samo ako ste uparili Polar senzor koraka s uređajem M430. Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u dokumentu za podršku.
 • Interval timer (Tajmer intervala): Izradite tajmere intervala ovisna o vremenu i/ili udaljenosti ako želite precizno mjeriti radne i faze oporavka tijekom vježbanja u intervalima. Odaberite Start X.XX km / XX:XX (Početak X.XX km/XX:XX) za korištenje prethodnog postavljenog brojila ili stvaranje novog brojila u sklopu stavke Set Timer (Postavi tajmer).
 • Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena): Postavite udaljenost za vježbanje, a M430 će na temelju vaše brzine procijeniti završno vrijeme. Odaberite Start XX.XX km / X.XX mi (Početak XX.XX km/X.XX mi) za korištenje prethodno postavljene ciljne udaljenosti ili postavljanje novog cilja u sklopu stavke Set distance (Postavi udaljenost).
 • Current location info (Podaci o trenutnoj lokaciji): Ovaj izbor je dostupan samo ako je uključena značajka GPS za određeni sportski profil.
 • Set Location Guide On (Uključi vodič za lokaciju): Funkcija za povratak na početak vodi vas natrag na početnu točku u vježbanju. Odaberite Set location guide on (Uključi vodič za lokaciju) i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se poruka Location guide arrow view set on (Uključen je prikaz strelice vodiča za lokaciju), a M430 će prijeći na prikaz Back to Start (Natrag na početak). Više informacija pronaći ćete u Natrag na početak.

Brzi izbornik u pauziranom načinu rada

Kada ste pauziranom načinu rada, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO ako želite ući u Quick menu (Brzi izbornik). U Quick menu (Brzi izbornik) u sklopu pauziranog načina rada, pronaći ćete:

 • Lock buttons (Zaključavanje gumba): Pritisnite gumb POČETAK ako želite zaključati gumbe. Ako želite otključati gumbe, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO.
 • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), drugi kompatibilni uređaji koji koriste bežičnu tehnologiju Bluetooth Smart moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca, npr. oprema za vježbanje. Uređaj M430 možete koristiti i tijekom Polar Club satova za slanje vaše brzine otkucaja srca u sustav Polar Club.
 • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite High accuracy (Velika točnost), Medium accuracy (Srednja točnost), Power save, long session (Ušteda energije, dugo vježbanje) ili Off (Isključeno).
 • Senzor koraka: Ova postavka prikazuje se samo ako ste uparili Polar senzor koraka s uređajem M430. Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u dokumentu za podršku.
 • Speed settings (Postavke brzine): Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji). Check power zone limits (Provjera ograničenja za zonu brzine): Ovdje možete provjeriti ograničenja pojedinih zona brzine/tempa.
 • Automatic pause sett. (Postavljanje automatskog pauziranja): Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste postavku Automatic pause (Automatsko pauziranje) namjestili na On (Uključeno), vaše vježbanje automatski će se pauzirati kada se prestanete pomicati. Activation speed (Brzina za aktiviranje): Postavite brzinu pri kojoj će se snimanje pauzirati.

Ako želite koristiti automatsko pauziranje tijekom vježbanja, značajku GPS namjestite na postavku High Accuracy (Velika točnost) ili koristite Polar senzor koraka.

 • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

Za korištenje automatskog kruga prema udaljenosti, uključite GPS snimanje ili koristite Polar senzor koraka.