Nalazite se ovdje: Značajke > Značajke pametnog vježbanja Polar > 24/7 praćenje aktivnosti

24/7 Activity tracking (Praćenje aktivnosti 24/7)

M430 prati vaše aktivnosti pomoću ugrađenog 3D akcelerometra koji bilježi pokrete ručnog zgloba. On analizira učestalost, intenzitet i pravilnost vaših pokreta zajedno s tjelesnim podacima, čime vam se pruža uvid u količinu stvarnih aktivnosti u svakodnevnom životu, pored redovitog vježbanja. Za što točnije rezultate praćenja aktivnosti, uređaj M430 nosite na nedominantnoj ruci.

Cilj za aktivnosti

Osobni cilj za aktivnosti dobit ćete kada postavite M430 koji će vas potom svaki dan voditi do ostvarivanja cilja. Cilj za aktivnosti temelji se na vašim osobnim podacima i postavci za razinu aktivnosti koju ćete pronaći u aplikaciji Polar Flow ili na internetskoj usluzi Polar Flow.

Ako želite promijeniti cilj, otvorite aplikaciju Flow, dodirnite vaše ime/ fotografiju profila u prikazu izborniku i prstom prijeđite dolje kako bi se prikazao cilj za aktivnosti. Ili idite na flow.polar.com i prijavite se u vaš Polar račun. Zatim kliknite vaše ime > Settings (Postavke) > Activity goal (Cilj za aktivnosti). Odaberite jednu od tri razina aktivnosti koja najbolje opisuje aktivnosti u vašem uobičajenom danu. Ispod područja za odabir možete vidjeti koliko aktivni trebate biti da biste ostvarili cilj za dnevne aktivnosti na odabranoj razini. Primjerice, ako radite uredski posao i većinu dana provodite sjedeći, očekuje se da ostvarite otprilike četiri sata aktivnosti niskim intenzitetom tijekom običnog dana. Očekivanja su veća za osobe koje puno stoje i hodaju tijekom radnog vremena.

Vrijeme aktivnosti potrebno da ostvarite svoj cilj za dnevne aktivnosti ovisi o odabranoj razini i intenzitetu aktivnosti. Brže ostvarite cilj uz intenzivnije aktivnosti ili ostanite aktivni uz malo umjereniji tempo tijekom dana. Dob i spol također utječu na intenzitet potreban za ostvarivanje vašeg cilja za dnevne aktivnosti. Što ste mlađi, to intenzivnija mora biti vaša aktivnost.

Podaci o aktivnostima na uređaju M430

Napredak aktivnosti možete provjeriti u prikazu My day (Moj dan).
Vaš cilj za dnevne aktivnosti vizualno je predstavljen krugom koji je ispunjen onoliko koliko ste aktivni.
Za detaljniji prikaz ukupnih aktivnosti za određeni dan, otvorite izbornik My day (Moj dan) pomoću gumba za POČETAK. M430 će prikazati sljedeće podatke:
  • Daily activity (Dnevne aktivnosti): Dosad ostvareni postotni udio cilja za dnevne aktivnosti.
  • Calories (Kalorije): Pokazuje količinu utrošenih kalorija za vrijeme vježbanja, aktivnosti i BBM (brzina bazalnog metabolizma: najmanja količina metaboličkih aktivnosti potrebnih za održavanje životnih funkcija).
  • Steps (Koraci): Broj dosad napravljenih koraka. Količina i vrsta tjelesnih pokreta registriraju se i pretvaraju u procijenjenu vrijednost broja koraka.
Ponovno pritisnite gumb za POČETAK kako biste vidjeli više pojedinosti i pomičite se gumbima za GORE/DOLJE kako bi ste prikazale upute za ostvarivanje cilja za dnevne aktivnosti.
  • Active time (Vrijeme aktivnosti): Vrijeme aktivnosti vam kazuje koliko je ukupno trajanje tjelesnih pokreta koji su bili korisni za vaše zdravlje.
  • Calories (Kalorije): Pokazuje količinu utrošenih kalorija za vrijeme vježbanja, aktivnosti i BBM (brzina bazalnog metabolizma: najmanja količina metaboličkih aktivnosti potrebnih za održavanje životnih funkcija).
  • Steps (Koraci): Broj dosad napravljenih koraka. Količina i vrsta tjelesnih pokreta registriraju se i pretvaraju u procijenjenu vrijednost broja koraka.
  • To go (Preostalo): M430 nudi mogućnosti za ostvarivanje vašeg cilja za dnevne aktivnosti. Govori vam koliko još morate biti aktivni uz odabrane aktivnosti niskim, srednjim ili visokim intenzitetom. Jedan je cilj, ali više načina da se on ostvari. Cilj za dnevne aktivnosti može se ostvariti uz nizak, srednji ili visoki intenzitet. Na uređaju M430, „up“ (aktivno) predstavlja nizak intenzitet, „walking“ (hodanje) predstavlja srednji intenzitet, a „jogging“ (trčanje) visoki intenzitet. Više primjera za aktivnosti niskog, srednjeg i visokog intenziteta pronaći ćete na internetskoj usluzi Flow i u istoimenoj mobilnoj aplikaciji, gdje ćete moći odabrati najbolji način ostvarivanja cilja.

Ako ste kao izgled sata odabrali „Jumbo„ (zadani izgled sata) ili „Aktivnost„, moći ćete pratiti napredak prema cilju za dnevne aktivnosti u vremenskom prikazu. Na izgledu sata Jumbo, izgled se popunjava kako se približavate cilju za dnevne aktivnosti. Na izgledu sata Aktivnost, krugu oko datuma i vremena prikazuje napredak prema cilju za dnevne aktivnosti. Krug je ispunjen onoliko koliko ste aktivni. Izgled sata možete promijeniti tako da pritisnete i zadržite gumb za GORE.

Upozorenje o neaktivnosti

Općepoznato je da je tjelesna aktivnost glavni čimbenik u održavanju zdravlja. Osim tjelesne aktivnosti, važno je i izbjegavati dugotrajno sjedenje. Dugotrajno sjedenje loše je za vaše zdravlje, čak i na dane kada vježbate i dovoljno ste aktivni. M430 će primijetiti ako ste predugo bili neaktivni tijekom dana i na taj način vam pomoći da prestanete sjediti i izbjegnete negativne učinke na zdravlje.

Ako ste bili mirni 55 minuta, aktivirat će se upozorenje o neaktivnosti: Prikazat će se poruka It's time to move (Vrijeme je za pokret) uz slabo vibriranje. Ustanite i pronađite vlastiti način da budete aktivni. Nakratko prošećite, istegnite se ili napravite neku drugu laganu aktivnost. Poruka će nestati kada se počnete kretati ili ako pritisnete bilo koji gumb. Ako se ne pokrenete u roku pet minuta, dobit ćete oznaku za neaktivnost koju ćete, nakon sinkronizacije, moći vidjeti u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi. Aplikacija i internetska usluga Flow prikazuju cijelu povijest dobivenih oznaka za neaktivnost. Na taj način možete provjeravati svoju svakodnevnu rutinu i napraviti promjene u smjeru aktivnijeg načina života.

Podaci o aktivnostima u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi

Pomoću aplikacije Flow možete pratiti i analizirati podatke o svojim aktivnostima dok ste u pokretu te izvršiti bežično sinkroniziranje između uređaja M430 i internetske usluge Flow. Internetska usluga Flow pruža vam najdetaljniji uvid u podatke o vašim aktivnostima. Pomoću izvještaja o aktivnostima (u kartici PROGRESS (Napredak)) možete pratiti dugoročni trend vaših dnevnih aktivnosti. Možete odabrati pregled dnevnih, tjednih i mjesečnih izvještaja.