Nalazite se ovdje: Polar Flow > Internetska usluga Polar Flow > Favoriti

Favorites (Favoriti)

U Favorites (Favoriti) na internetskoj usluzi Flow možete pohraniti omiljene ciljeve vježbanja i njima upravljati. Favorite možete koristiti kao planirane ciljeve na uređaju M430. Više informacija pronaći ćete u poglavlju Planiranje vježbanja na internetskoj usluzi Flow.

M430 može odjednom sadržavati najviše 20 favorita. Broj favorita u internetskoj usluzi Flow nije ograničen. Ako na internetskoj usluzi Flow imate više od 20 favorita, prvih 20 s popisa će se prebaciti na M430 tijekom sinkronizacije. Možete promijeniti redoslijed vaših favorita njihovim povlačenjem i ispuštanjem. Odaberite favorita kojeg želite pomaknuti i povucite ga na mjesto na popisu gdje ga želite staviti.

Dodavanje cilja vježbanja u favorite:

 1. Create a training target (Izradite cilj vježbanja).
 2. Kliknite ikonu favorita u donjem desnom kutu stranice.
 3. Cilj će se dodati u vaše favorite

ili

 1. U Diary (Dnevnik) otvorite postojeći cilj koji ste izradili.
 2. Kliknite ikonu favorita u donjem desnom kutu stranice.
 3. Cilj će se dodati u vaše favorite.

Uređivanje favorita

 1. Kliknite ikonu favorita u gornjem desnom kutu pored vašeg imena. Prikazat će se svi vaši omiljeni ciljevi vježbanja.
 2. Kliknite favorit koji želite urediti, a zatim kliknite Edit (Uredi).
 3. Možete promijeniti sport, naziv cilja, a možete dodavati i napomene. Pojedinosti o vježbanju možete promijeniti u Quick (Brzo) ili Phased (U fazama). (Više informacije pronaći ćete u poglavlju Planiranje vježbanja.) Kada završite sa svim željenim promjenama, kliknite Update changes (Ažuriraj promjene).

Uklanjanje favorita

 1. Kliknite ikonu favorita u gornjem desnom kutu pored vašeg imena. Prikazat će se svi vaši omiljeni ciljevi vježbanja.
 2. Kliknite ikonu za brisanje u gornjem desnom kutu cilja vježbanja ako ga želite ukloniti s popisa favorita.