Nalazite se ovdje: Značajke > Značajke pametnog vježbanja Polar > Running program (Program trčanja)

Polar program za trčanje

Polar program za trčanje je osobno prilagođen program na temelju razine vaše tjelesne spreme. To je inteligentni program koji se prilagođava vašem napretku i on vam daje na znanje kada bi bilo dobro da malo usporite, a kada da pojačate napore. Svaki program prilagođen je vašem događaju i on uzima u obzir vaše osobne mogućnosti, tjelesnu spremnost i vrijeme pripreme. Program je besplatan i dostupan na mrežnoj usluzi Polar Flow na adresi www.polar.com/flow.

Programi su dostupni za trčanje na 5 km, 10 km te polumaratonske i maratonske utrke. Svaki program ima tri faze: Osnovni trening, pojačanje snage i postizanje vrhunskih mogućnosti. Te su faze predviđene za postupan razvoj vaših sposobnosti i osigurat će vam potrebnu pripremljenost na dan utrke. Vježbanja trčanja podijeljena su na pet vrsta: lagano trčanje, umjereno trčanje, dugotrajno trčanje, trkački tempo i interval. Sva vježbanja uključuju zagrijavanje, radnu fazu i faze hlađenja radi optimalnih rezultata. Pored toga, možete odabrati vježbe za povećanje snage, osnovne vježbe i vježbe pokretljivosti koje će podržati vaš napredak. Svaki tjedan treniranja sastoji se od dva do pet treninga trčanja gdje se ukupno trajanje trčanja u tjednu kreće od jednog do sedam sati, ovisno o razini vaše tjelesne spreme. Minimalno trajanje programa je 9 tjedana, a maksimalno je 20 mjeseci.

Saznajte više o Polarovom programu za trčanje u ovom detaljnom vodiču. Ili pročitajte više o tome kako ćete početi s koristiti Program za trčanje.

Izradite Polar program za trčanje

 1. Prijavite se na internetsku uslugu Flow na www.polar.com/flow.
 2. Na kartici odaberite Programs (Programi).
 3. Odaberite događaj, odredite mu naziv, zadajte vrijeme događaja i kada želite započeti program.
 4. Odgovorite na pitanja o razini tjelesnih aktivnosti.*
 5. Odaberite da li želite u program uključiti vježbe za podršku.
 6. Pročitajte i odgovorite na pitanja o spremnosti za tjelesne aktivnosti.
 7. Pregledajte program i po potrebi prilagodite bilo koju postavku.
 8. Kada ste gotovi, odaberite Start program (Započni program).

*Ako su dostupna četiri tjedna povijesti vježbanja, oni će biti unaprijed popunjeni.

Početak vježbanja

Prije započinjanja vježbanja, provjerite jeste li sinkronizirali vaš cilj vježbanja s uređajem. Vježbanja se sinkroniziraju s uređajem kao ciljevi vježbanja.

Ciljevi vježbanja planirani za trenutni dan prikazani su na vrhu popisa u načinu rada prije vježbanja:

 1. Kada ste u vremenskom prikazu, pritisnite gumb POČETAK kako biste ušli u način rada prije vježbanja.
 2. Odaberite cilj, a zatim sportski profil.
 3. Kada je M430 pronašao sve signale, pritisnite gumb za POČETAK i pratite upute na uređaju tijekom cijelog vježbanja.

Osim toga, u području My day (Moj dan) i Diary (Dnevnik) možete pokrenuti cilj trčanja planiran za trenutni dan. Ako želite dodati cilj koji je planiran za drugi dan, možete učiniti i to – jednostavno odaberite željeni dan iz Dnevnika pa započnite vježbanje planirano za taj dan.

Pratite svoj napredak

Sinkronizirajte rezultate vježbanja s uređaja na internetsku uslugu Flow pomoću USB kabela ili aplikacije Flow. Pratite svoj napredak na kartici Programs (Programi). Prikazat će se pregled trenutnog programa i kako napredujete.