Nalazite se ovdje: Postavke > Postavke sportskog profila

Postavke sportskog profila

Na uređaju M430 možete uređivati određene postavke sportskih profila. Primjerice, možete uključiti ili isključiti GPS  u različitim sportovima. Širi raspon mogućnosti za prilagodbu dostupan je u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Sportski profili na usluzi Flow.

Na uređaju M430 pronaći ćete četiri zadana sportska profila: Running (Trčanje), Cycling (Vožnja bicikla), Other outdoor (Ostale aktivnosti na otvorenom) i Other indoor (Ostale aktivnosti u zatvorenom). U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete dodavati nove sportske profile na vaš popis sportova, ali i uređivati njihove postavke. M430 može sadržavati najviše 20 sportskih profila. Ako u aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj internetskoj usluzi imate više od 20 sportskih profila, prvih 20 s popisa će se prebaciti na M430 tijekom sinkronizacije.

Ako ste uredili vaše sportske profile na internetskoj usluzi Flow prije prvog vježbanja i ako ste ih sinkronizirali s uređajem M430, popis sportskih profila će sadržavati i uređene sportske profile.

Settings

Za prikaz ili izmjenu postavki određenog sportskog profila, idite u Settings > Sport profiles (Postavke > Sportski profili) i odaberite profil koji želite urediti. Postavkama trenutno odabranog profila možete pristupiti i iz način rada prije vježbanja tako da pritisnete i zadržite gumb za SVJETLO.

  • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), drugi kompatibilni uređaji koji koriste bežičnu tehnologiju Bluetooth Smart moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca, npr. oprema za vježbanje. Uređaj M430 možete koristiti i tijekom Polar Club satova za slanje vaše brzine otkucaja srca u sustav Polar Club.
  • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite High accuracy (Velika točnost), Medium accuracy (Srednja točnost), Power save, long session (Ušteda energije, dugo vježbanje) ili Off (Isključeno).
  • Senzor koraka: Ova postavka prikazuje se samo ako ste uparili Polar senzor koraka s uređajem M430. Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u dokumentu za podršku.
  • Speed settings (Postavke brzine): Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji). Check power zone limits (Provjera ograničenja za zonu brzine): Ovdje možete provjeriti ograničenja pojedinih zona brzine/tempa.
  • Automatic pause sett. (Postavljanje automatskog pauziranja): Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste postavku Automatic pause (Automatsko pauziranje) namjestili na On (Uključeno), vaše vježbanje automatski će se pauzirati kada se prestanete pomicati. Activation speed (Brzina za aktiviranje): Postavite brzinu pri kojoj će se snimanje pauzirati.

Ako želite koristiti automatsko pauziranje tijekom vježbanja, značajku GPS namjestite na postavku High Accuracy (Velika točnost) ili koristite Polar senzor koraka.

  • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

Za korištenje automatskog kruga prema udaljenosti, uključite GPS snimanje ili koristite Polar senzor koraka.