Nalazite se ovdje: Polar Flow > Planiranje vježbanja

Planirajte vježbanje

Na internetskoj usluzi i u aplikaciji Polar Flow možete planirati vježbanje i izraditi osobne ciljeve vježbanja. Napomena: ciljevi vježbanja moraju se sinkronizirati s uređajem M430 pomoću softvera Flowsync ili putem aplikacije Flow da biste ih mogli koristiti. Uređaj M430 će vas voditi prema ostvarivanju cilja za vrijeme vježbanja.

 • Quick Target (Brzi cilj): Odaberite trajanje ili ciljni utrošak kalorija za vježbanje. Primjerice, možete odabrati 500 kcal, 10 km trčanja ili 30 minuta plivanja.
 • Phased Target (Cilj u fazama): Vježbanje možete podijeliti u faze i tako postaviti različito ciljno trajanje ili intenzitet za svaku fazu. Ova služi za izradu npr. intervalnog vježbanja i dodavanje faza odgovarajućeg zagrijavanja i hlađenja.
 • Favorites (Favoriti): Favorite možete koristiti kao planirane ciljeve na uređaju M430 ili kao predloške za ciljeve vježbanja.

Izrada cilja vježbanja na internetskoj usluzi Polar Flow

 1. Idite u Diary (Dnevnik) pa kliknite Add (Dodaj) > Training target (Cilj vježbanja).
 2. U prikazu Add training target (Dodaj cilj vježbanja), odaberite Quick (Brzi) ili Phased (U fazama).

Brzi cilj

 1. Odaberite Quick (Brzi).
 2. Odaberite Sport, unesite Target name (Naziv cilja, maksimalno 45 znakova), Date (Datum) i Time (Vrijeme) te eventualno Notes (Napomene) koje želite dodati.
 3. Popunite Duration (Trajanje), Distance (Udaljenost) ili Calories (Kalorije). Možete unijeti samo jednu od tih vrijednosti.
 4. Kliknite ikonu favorita ako cilj želite dodati u favorite.
 5. Kliknite Save (Spremi) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Cilj u fazama

 1. Odaberite Phased (U fazama).
 2. Odaberite Sport, unesite Target name (Naziv cilja, maksimalno 45 znakova), Date (Datum) i Time (Vrijeme) te eventualno Notes (Napomene) koje želite dodati.
 3. Odaberite Create new (Izradi novi) ili Use template (Koristi predložak).
  • Izrada novog: Dodajte faze u vaš cilj. Kliknite Duration (Trajanje) ako želite dodati fazu koja se temelji na trajanju ili kliknite Distance (Udaljenost) ako želite dodati fazu koja se temelji na udaljenosti. Odaberite Name (Ime) i Duration/Distance (Trajanje/udaljenost) za svaku fazu, Manual (Ručni) ili Automatic (Automatski) početak sljedeće faze i Select intensity (Odaberite intenzitet). Zatim kliknite Done (Završi). Možete se vratiti na uređivanje dodanih faza – kliknite ikonu olovke.
  • Korištenje predloška: Predloške faza možete uređivati tako da kliknete ikonu olovke na desnoj strani. Ako želite dodati više faza u predložak, učinite to prema gornjim uputama za izradu novog cilja u fazama.
 4. Kliknite ikonu favorita ako cilj želite dodati u favorite.
 5. Kliknite Save (Spremi) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Favoriti

Ako ste izradili cilj i dodali ga u favorite, možete ga koristiti kao planirani cilj.

 1. U području Diary (Dnevnik), kliknite +Add (Dodaj) na dan u kojem želite koristiti favorit kao planirani cilj.
 2. Kliknite Favorite target (Omiljeni cilj) kako bi se otvorio popis vaših favorita.
 3. Kliknite favorit koji želite koristiti.
 4. Favorit će se dodati u vaš dnevnik kao planirani cilj za taj dan. Zadano planirano vrijeme za cilj vježbanja je 18 sati. Ako želite promijeniti pojedinosti cilja vježbanja, kliknite cilj u području Diary (Dnevnik) i izmijenite ga prema željama. Zatim kliknite Save (Spremanje) kako bi se ažurirale promjene.

Ako postojeći favorit želite koristiti kao predložak za cilj vježbanja, učinite sljedeće:

 1. Idite u Diary (Dnevnik) pa kliknite Add (Dodaj) > Training target (Cilj vježbanja).
 2. U prikazu Add training target (Dodaj cilj vježbanja), kliknite Favorite targets (Omiljeni ciljevi). Prikazat će se vaši omiljeni ciljevi vježbanja (favoriti).
 3. Ako favorit želite odabrati kao predložak za vaš cilj, kliknite Use (Koristi).
 4. Ispunite polja Date (Datum) i Time (Vrijeme).
 5. Izmijenite favorita prema željama. Uređivanjem cilja u ovom prikazu nećete utjecati na izvorni omiljeni cilj.
 6. Kliknite Add to Diary (Dodaj u dnevnik) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Sinkronizacija ciljeva s uređajem M430

Nemojte zaboraviti sinkronizirati ciljeve vježbanja s uređajem M430 s internetske usluge Flow, uz pomoć softvera FlowSync ili aplikacije Flow. Ako ih ne sinkronizirate, oni će biti vidljivi samo u vašem dnevniku na internetskoj usluzi Flow ili na popisu favorita.

Više informacija o započinjanju vježbanja s ciljem pronaći ćete u odjeljku Započinjanje vježbanja