Nalazite se ovdje: Značajke > Dodijeljeni GPS (A-GPS) > Natrag na početak

Natrag na početak

Funkcija za povratak na početak vodi vas natrag na početnu točku u vježbanju.

Korištenje funkcije za povratak na početak:

  1. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO. Prikazuje se Quick menu (Brzi izbornik).
  2. Odaberite Set location guide on (Uključi vodič za lokaciju) pa će se prikazati Location guide arrow view set on (Uključen je prikaz strelice za vodič do lokacije), a M430 će ući u prikaz Back to Start (Natrag na početak).

Povratak na početnu točku:

  • Držite M430 u horizontalnom položaju ispred sebe.
  • Nastavite se kretati kako bi M430 mogao utvrditi u kojem smjeru idete. Strelica će biti okrenuta u smjeru vaše početne točke.
  • Za povratak na početnu točku uvijek se okrenite u smjeru strelice.
  • M430 također prikazuje azimut i izravnu udaljenost (najkraći put) između vas i početne točke.

Kada se nalazite u nepoznatoj okolini, uvijek pri ruci imajte kartu u slučaju da uređaj M430 izgubi vezu sa satelitom ili ako ostane bez baterije.