Nalazite se ovdje: Značajke > Značajke pametnog vježbanja Polar > Smart Calories (Pametne kalorije)

Smart Calories (Pametne kalorije)

Najtočnije brojilo kalorija na tržištu računa broj utrošenih kalorija prema vašim podacima:

  • tjelesnoj težini, visini, dobi, spolu
  • individualnoj maksimalnoj brzini otkucaja srca (HRmax)
  • Intenzitetu vašeg vježbanja ili aktivnosti
  • individualnom maksimalnom udisaju kisika (VO2max)

Izračun kalorija temelji se na inteligentnoj kombinaciji podataka o ubrzanju i brzini otkucaja srca. Izračunom kalorija precizno se mjeri količina kalorija koje ste utrošili tijekom vježbanja.

Ukupan utrošak energije (u kilokalorijama, kcal) možete vidjeti za vrijeme vježbanja, a ukupnu količinu kilokalorija utrošenih tijekom vježbanja nakon istog. Osim toga, možete pratiti ukupnu količinu kalorija utrošenih tijekom dana.