Nalazite se ovdje: Vježbanje > Pregled vježbanja

Pregled vježbanja

Nakon vježbanja

Odmah nakon zaustavljanja vježbanja, na uređaju M430 prikazat će se pregled vašeg vježbanja. Detaljniju, ilustriranu analizu dobit ćete u aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi.

Na uređaju M430 možete vidjeti sljedeće podatke o vašem vježbanju:

M430 će vas nagraditi svaki put kada oborite osobni rekord za prosječnu brzinu/tempo, prijeđenu udaljenost ili utrošene kalorije. Rezultati Personal best (Osobni rekord) zasebni su za svaki sportski profil.

Vrijeme početka vježbanja, trajanje vježbanja i prijeđena udaljenost za vrijeme vježbanja.

Tekstualne informacije o učinku svakog vježbanja. Povratne informacije temelje se na raspodjeli vremena vježbanja između zona brzine otkucaja srca, utroška kalorija i trajanja vježbanja.

Pritisnite gumb za POČETAK za prikaz dodatnih pojedinosti.

Training benefit (Prednost vježbanja) se prikazuje ako ste koristili senzor brzine otkucaja srca i ukupno vježbali barem 10 minuta u zonama brzine otkucaja srca.

Vrijeme provedeno u svakoj zoni brzine otkucaja srca.

Vaša prosječna i maksimalna brzina otkucaja srca prikazuje se u otkucajima u minuti i postotnom udjelu u odnosu na maksimalnu brzinu otkucaja srca.

Količina utrošenih kalorija za vrijeme vježbanja i % masti u utrošenim kalorijama

Prosječna i maksimalna brzina/tempo tijekom vježbanja.

Indeks trčanja računa se za vrijeme svakog vježbanja u kojemu je uključena značajka mjerenja brzine otkucaja srca i značajka GPS/ u kojem se koristi senzor koraka i kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • Korišteni sportski profil je sport koji uključuje trčanje (trčanje, cestovno trčanje, orijentacijsko trčanje itd.)
  • Tempo mora iznositi 6 km/h (3,7 mi/h) ili više, a trajanje mora biti najmanje 12 minuta.

Na internetskoj usluzi Polar Flow možete pratiti napredak i procjenu vremena utrke.

Više informacija pronaći ćete u Indeks trčanja.

Maksimalna nadmorska visina, metara/stopa prijeđenih u uspinjanju i spuštanju.

Prikazuje se ako ste vježbali na otvorenom, a značajka GPS je bila uključena.

Broj krugova te najbolje i prosječno vrijeme kruga.

Pritisnite gumb za POČETAK za prikaz dodatnih pojedinosti.

Broj automatskih krugova te najbolje i prosječno vrijeme automatskog kruga.

Pritisnite gumb za POČETAK za prikaz dodatnih pojedinosti.

Povijest vježbanja na uređaju M430

U području Diary (Dnevnik) možete pronaći sažetke vaših vježbanja tijekom protekla četiri tjedna. Uđite u Diary (Dnevnik) i pregledajte vježbanje koje želite pregledati koristeći gumbe za GORE/DOLJE. Pritisnite gumb za POČETAK i pregledajte podatke.

Na uređaj M430 možete pohraniti do 60 h vježbanja sa značajkom GPS i brzinom otkucaja srca. Ako na uređaju M430 ponestaje memorije za spremanje povijesti vježbanja, uređaj će vam predložiti da sinkronizirati prošla vježbanja s aplikacijom Flow ili istoimenom internetskom uslugom.

Podaci o vježbanju u aplikaciji Polar Flow

Uređaj M430 automatski će se sinkronizirati s aplikacijom Polar Flow po završetku vježbanja, ako je telefon u dometu Bluetooth veze. Podatke o vježbanju možete sinkronizirati i ručno između uređaja M430 i aplikacije Flow tako da pritisnete i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M430, pod uvjetom da ste prijavljeni u aplikaciju Flow, a telefon se nalazi u dometu Bluetooth veze. U aplikaciji možete brzo analizirati svoje podatke nakon svakog vježbanja. Aplikacija omogućava brzi pregled podataka o vježbanju.

Više informacija pronaći ćete u aplikaciji Polar Flow.

Podaci o vježbanju na internetskoj usluzi Polar Flow

Analizirajte svaku pojedinost vježbanja i saznajte više o vašoj izvedbi. Pratite svoj napredak i podijelite najbolja vježbanja s drugima.

Više informacija pronaći ćete u Internetska usluga Polar Flow.