You are here: Funktsioonid > Nutikas treenimine > Training Load Pro

Training Load Pro™

Funktsioon Training Load Pro™ annab ülevaate sellest, millist pingutust treening teie kehalt nõuab ja aitab mõista, kuidas see mõjutab teie sooritust. Training Load Pro arvutab teie kardiovaskulaarse süsteemi jaoks välja treeningkoormuse taseme ehk kardiokoormuse, võttes arvesse ka seda, kui suurt pingutust te ise tajute (tajutav koormus). Kui te teate, millise pinge all iga organsüsteem on, saate oma treeninguid optimeerida, tegeledes õigel ajal õige organsüsteemiga.

Kardiokoormus

Kardiokoormus (cardio load) arvutatakse treeninguimpulsina (TRIMP), mis on üldtunnustatud ja teaduslikult tõestatud meetod treeningkoormuse mõõtmiseks. Kardiokoormuse väärtus näitab, millist koormust avaldas treening teie kardiovaskulaarsele süsteemile. Mida suurem on kardiokoormuse väärtus, seda suuremat koormust treening teie kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas. Kardiokoormus arvutatakse pärast igat treeningut teie südame löögisageduse andmete ja treeningu kestuse põhjal.

Tajutav koormus

Teie subjektiivne hinnang on oluline vahend treeningkoormuse määramiseks kõikide spordialade puhul. Tajutav koormus (perceived load) on väärtus, mis võtab arvesse teie subjektiivset hinnangut treeningu raskusastme suhtes ja treeningu kestust. Tajutava koormuse arvutamisel kasutatakse pingutuse subjektiivse tunnetuse määra (Rate of Perceived Exertion, RPE), mis on subjektiivse treeningkoormuse mõõtmise teaduslikult tunnustatud meetod. RPE skaala kasutamine on eriti kasulik spordialadel, kus treeningkoormuse mõõtmisel ainuüksi pulsi alusel on omad piirangud (nt jõutreening).

Tajutava koormuse väärtuse saamiseks hinnake oma treeningut Flow mobiilirakenduses. Teil on võimalik anda oma hinnang skaalal 1–10, kus 1 tähistab „väga, väga kerget treeningut“ ja 10 „maksimaalset pingutust“.

Üksikute treeningute treeningkoormus

Üksikute treeningute treeningkoormus kuvatakse treeningute kokkuvõttes nii teie kellas kui ka Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Te saate iga mõõdetud koormuse kohta absoluutse numbrilise väärtuse. Mida suurem on väärtus, seda suuremat koormust treening teie kehale avaldas. Lisaks saate visuaalse täppskaalal põhineva tõlgenduse ja sõnalise kirjelduse selle kohta, kui suur oli treeningkoormus võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga.

KUVA VAIHDETTAVA

Täppskaala ja sõnalised kirjeldused muutuvad vastavalt teie edusammudele: mida rohkem te treenite, seda suuremaid koormusi te talute. Kui teie füüsiline võimekus ja koormustaluvus paranevad, võib treeningkoormus, mis paar kuud tagasi oli väärt kolme täppi (keskmine), vastata hiljem vaid kahele täpile (madal). Selline muutlik skaala kajastab tõsiasja, et sama tüüpi treeningud võivad sõltuvalt teie hetkeseisundist teie kehale erinevalt mõjuda.

Väga suur
Suur
Keskmine
Väike
Väga väike

Pingutus ja taluvus

Lisaks üksikute treeningute kardiokoormusele mõõdab uus Training Load Pro funktsioon ka teie lühiajalist kardiokoormust (pingutus) ja pikaajalist kardiokoormust (taluvus).

Pingutus (strain) näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud teilt nõudnud. See näitab teie viimase seitsme päeva keskmist päevakoormust.

Taluvus (tolerance) kirjeldab, milline on teie valmisolek kardiotreeninguks.See näitab teie viimase 28 päeva keskmist päevakoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb pikema aja vältel treeningkoormust aeglaselt suurendada.

Kardiokoormuse olek

Kardiokoormuse olek (cardio load status) võrdleb pingutuse näitajat taluvuse näitajaga ja selgitab välja, kas treenite liiga vähe, liiga palju või parasjagu. Kardiokoormuse olek hindab, millist mõju avaldavad treeningud teie kehale ja kuidas see omakorda mõjutab teie edusamme. Teadmine, kuidas varasemad treeningud mõjutavad teie tänast sooritusvõimet, aitab teil treeningmahtu kontrolli all hoida ja optimeerida erineva intensiivsusega treeningute ajastamist. Nähes, kuidas teie kardiokoormuse olek pärast treeningut muutub, mõistate, kui suurt koormust treening teie kehale avaldas.

Pikaajaline analüüs Flow veebikeskkonnas

Flow veebikeskkonnas saate jälgida, kuidas teie kardiokoormus aja jooksul kujuneb ja kuidas see on viimase nädala või viimaste kuude jooksul varieerunud.

Kardiokoormuse oleku ja kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Flow veebikeskkonnas navigeerige asukohta Progress > Cardio Load report.

Kardiokoormuse olek

Overreaching (tavalisest oluliselt suurem koormus) 

Productive (aeglaselt suurenev koormus)

Maintaining (tavalisest pisut väiksem koormus)

Detraining (tavalisest oluliselt väiksem koormus)

Punased tulbad illustreerivad teie treeningute kardiokoormust. Mida kõrgem on tulp, seda suuremat koormust treening teie kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas.
Taustavärvid näitavad, kui suur oli treeningkoormus võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga, just nagu viie täpi skaala ja sõnalised kirjeldused (väga väike, väike, keskmine, suur, väga suur).
Pingutus (strain) näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud teilt nõudnud. See näitab teie viimase seitsme päeva keskmist kardiokoormust.
Taluvus (tolerance) kirjeldab, milline on teie valmisolek kardiotreeninguks. See näitab teie viimase 28 päeva keskmist kardiokoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb pikema aja vältel treeningkoormust aeglaselt suurendada.