You are here: Treenimine > Kiirmenüü

Kiirmenüü

Kiirmenüüsse saate siseneda, kui puudutate treeningueelses režiimis olles või treeningu peatamisel kiirmenüü ikooni .

Kiirmenüüs kuvatavad valikud sõltuvad valitud spordialast ja sellest, kas GPS on kasutusel või mitte.

  Training suggestions (soovitused treeninguks):

Menüüst Training suggestions leiate FitSparki treeningujuhise igapäevased soovitused.

  Pool length (basseinipikkus):

Kui olete valinud ujumise või basseiniujumise profiili, on oluline, et valite õige basseinipikkuse, kuna see mõjutab tempo, distantsi ja käetõmmete arvu mõõtmist ning teie SWOLFi skoori. Basseinipikkuse valimiseks puudutage valikut Pool length. Vajadusel muutke eelnevalt määratud basseinipikkust. Vaikepikkused on 25 meetrit, 50 meetrit ja 25 jardi, kuid teil on võimalik pikkust kohandada ka käsitsi. Minimaalne pikkus, mille saate valida, on 20 meetrit/jardi.

Basseinipikkuse säte on saadaval ainult treeningueelses režiimis.

  Favorites (lemmikud):

Menüüst Favorites leiate treeningueesmärgid, mille olete Flow veebikeskkonnas salvestanud lemmikutena ja sünkrooninud oma kellaga. Valige välja lemmikeesmärk, mida soovite kasutada. Kui olete valiku teinud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut.

Lisateavet leiate lõigust Lemmikud.

  Interval timer (intervallitaimer):

Teil on võimalik määrata ajal ja/või distantsil põhinevad intervallitaimerid, et täpselt ajastada treening- ja taastumisfaase intervalltreeningute ajal.

Intervallitaimeri lisamiseks treeningvaatele valige Timer for this session > On. Teil on võimalik kasutada varasemalt määratud taimerit või määrata uus taimer naastes kiirmenüüsse ja valides Interval timer > Set timers:

  1. Valige Time-based (ajal põhinev) või Distance-based (distantsil põhinev) taimer: Time-based: Määrake taimeri jaoks minutid ja sekundid ning puudutage ikooni roheline linnukese ikoon . Distance-based: Määrake taimeri jaoks distants ja puudutage ikooni roheline linnukese ikoon . Ekraanile ilmub tekst Set another timer?. Järgmise taimeri määramiseks puudutage ikooni roheline linnukese ikoon.
  2. Kui olete lõpetanud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut. Taimer käivitub, kui alustate treeningut.

Lisateavet leiate lõigust Treeningu ajal.

  Countdown timer (pöördloendusega taimer):

Pöördloendusega taimeri lisamiseks treeningvaatele valige Timer for this session > On. Teil on võimalik kasutada varasemalt määratud taimerit või määrata uus taimer naastes kiirmenüüsse ja valides Countdown timer > Set timer. Määrake taimer ja puudutage kinnitamiseks ikooni roheline linnukese ikoon. Kui olete lõpetanud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut. Taimer käivitub, kui alustate treeningut.

Lisateavet leiate lõigust Treeningu ajal.

Kui valite treeningu jaoks eesmärgi, kriipsutatakse kiirmenüüs olevad valikud Favorites ja Training suggestions maha. Selle põhjuseks on asjaolu, et te saate treeningu jaoks valida ainult ühe eesmärgi. Eesmärgi muutmiseks valige mahakriipsutatud valik ja teilt küsitakse, kas soovite eesmärki muuta. Kinnitamiseks puudutage ikooni roheline linnukese ikoon.