You are here: Treenimine > Treeningu ajal

Treeningu ajal

Treeningvaadete sirvimine

Treeningu ajal saate sirvida treeningvaateid libistades sõrmega paremale või vasakule. Treeningvaated ja neis kuvatavad andmed sõltuvad valitud spordiprofiilist ja selles tehtud muudatustest.

Spordiprofiile saate lisada ja nende sätteid muuta Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Teil on võimalik luua iga spordiala jaoks kohandatud treeningvaade ja valida, milliseid andmeid soovite treeningu ajal näha. Lisateavet leiate lõigust Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Treeningvaated võivad sisaldada järgmisi andmeid:

Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku indikaator

Distants

Kestus

Tempo/Kiirus

Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku indikaator

Kestus

Kalorid

Laskumine

Kõrgus

Tõus

Maksimaalne südame löögisagedus

Südame löögisageduse graafik ja südame löögisageduse hetkeväärtus

Keskmine südame löögisagedus

Kellaaeg

Kestus

Taustavalgustus alati sisse lülitatud: Libistage sõrmega ekraani ülaosast alla, et avada kiirsätete menüü. Puudutage taustavalgustuse ikooni ja valige Always on (alati sisse lülitatud) või Automatic (automaatne). Kui valite „Always on“, on kella ekraan kogu treeningu ajal valgustatud. Pärast treeningu lõpetamist lülitub kell tagasi taustavalgustuse automaatsele režiimile. Pidage meeles, et taustavalgustuse pidev sees hoidmine lühendab aku kestvust.

Taimerite määramine

Kui soovite treeningu ajal kasutada taimereid, peate need oma treeningvaadetele lisama. Selleks lülitage taimeri vaade sisse kiirmenüüst või lisage taimerid treeningvaadetele Flow veebikeskkonnas spordiprofiilide sätetes ja sünkroonige sätted oma kellaga.

Lisateavet leiate lõigust Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

 

Intervallitaimer

Kui lülitasite taimeri vaate sisse kiirmenüüst, käivitub taimer, kui alustate treeningut. Teil on võimalik taimer peatada ja määrata uus taimer vastavalt allpool toodud juhistele.

Kui lisasite taimeri kasutusel oleva spordiprofiili treeningvaatele, saate selle käivitada järgmiselt:

 1. Sirvige vaatesse Interval timer ja puudutage ekraani kolme sekundi vältel. Valige Start, et kasutada varasemalt määratud taimerit või Set interval timer, et määrata uus taimer.
 2. Valige Time-based (ajal põhinev) või Distance-based (distantsil põhinev) taimer: Time-based: Määrake taimeri jaoks minutid ja sekundid ning puudutage ikooni . Distance-based: Määrake taimeri jaoks distants ja puudutage ikooni .
 3. Ekraanile ilmub tekst Set another timer?. Järgmise taimeri määramiseks puudutage ikooni .
 4. Kui olete lõpetanud, puudutage käsklust Start, et käivitada intervallitaimer. Iga intervalli lõppemisest annab kell värinaga märku.

Taimeri peatamiseks puudutage ekraani kolme sekundi vältel ja seejärel puudutage käsklust Stop timer.

Pöördloendusega taimer

Kui lülitasite taimeri vaate sisse kiirmenüüst, käivitub taimer, kui alustate treeningut. Teil on võimalik taimer peatada ja määrata uus taimer vastavalt allpool toodud juhistele.

Kui lisasite taimeri kasutusel oleva spordiprofiili treeningvaatele, saate selle käivitada järgmiselt:

 1. Sirvige vaatesse Countdown timer ja puudutage ekraani kolme sekundi vältel.
 2. Valige Start, et kasutada varasemalt määratud taimerit või Set countdown timer, et määrata uus taimer. Kui olete lõpetanud, puudutage käsklust Start, et käivitada pöördloendusega taimer.
 3. Pöördloenduse lõppemisest annab kell värinaga märku. Kui soovite pöördloendusega taimeri taaskäivitada, puudutage ekraani kolme sekundi vältel ja seejärel puudutage käsklust Start.

Ringi andmete automaatne salvestamine

Minge Polar Flow rakendusse või veebikeskkonda ja valige spordiprofiilide alammenüüs Automatic lap Lap distance või Lap duration. Kui valite Lap distance, seadke distants, mille läbimisel ringi andmed salvestatakse. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel ringi andmed salvestatakse.

Eesmärgiga treenimine

Kui olete Flow rakenduses või veebikeskkonnas seadnud kestusel, distantsil või kaloritel põhineva kiire eesmärgi ja sünkrooninud selle oma kellaga, on teie esimene treeningvaade vaikimisi järgmine:

Kui olete seadnud kestusel või distantsil põhineva eesmärgi, näete kella ekraanilt, kui palju on eesmärgi saavutamisest veel puudu.

VÕI

Kui olete seadnud kaloritel põhineva eesmärgi, näete kella ekraanilt, kui palju kaloreid on veel põletada jäänud.

Kui olete Flow rakenduses või veebikeskkonnas seadnud etapipõhise eesmärgi ja sünkrooninud selle oma kellaga, on teie esimene treeningvaade vaikimisi järgmine:

 • Sõltuvalt valitud intensiivsusest, kuvatakse ekraanil kas teie südame löögisagedus või kiirus/tempo ning südame löögisageduse alumine ja ülemine piir või kiirus/tempo piirväärtused.
 • Etapi nimetus ja etapi number/etappide koguarv.
 • Kestus/seni läbitud distants
 • Kestuse/distantsi sihtväärtused

Seatud treeningueesmärgid sisalduvad ka FitSparki treeningujuhises.

Juhised treeningueesmärkide seadmise kohta leiate lõigust Treeningute planeerimine.

Etapi muutmine etappidega treeningu ajal

Etapid vahetuvad automaatselt pärast eelmise etapi läbimist. Etapi vahetumisest annab kell värinaga märku.

Teavitused

Kui treenite väljaspool seatud südame löögisageduse või kiiruse/tempo kontrollvahemikku, annab kell sellest värinaga märku.