You are here: Alustamine > Kiirsätete menüü

Kiirsätted

Kiirsätete menüü

Kiirsätete menüü avamiseks libistage sõrmega ekraani ülaosast alla. Sirvimiseks libistage sõrmega paremale või vasakule ja ekraaniluku, oleku „mitte segada“ või lennurežiimi valimiseks puudutage vastavat valikut.

  • Ekraanilukk: Ekraaniluku sisselülitamiseks puudutage ekraaniluku ikooni. Ekraani avamiseks vajutage nuppu BACK kahe sekundi jooksul.
  • Olek „mitte segada“: Oleku „mitte segada“ sisselülitamiseks puudutage oleku „mitte segada" ikooni. Oleku „mitte segada“ välja lülitamiseks puudutage ikooni uuesti. Kui olek „mitte segada“ on sisse lülitatud, ei saabu ühtegi teavitust ega kõnemärguannet. Samuti on keelatud taustavalgustuse aktiveerimise liigutus.
  • Lennurežiim: Lennurežiimi sisselülitamiseks puudutage lennurežiimi ikooni. Lennurežiimi väljalülitamiseks puudutage ikooni uuesti. Lennurežiimi sisselülitamisel peatatakse kogu traadita ühendus. Te saate kella kasutada, kuid te ei saa sünkroonida andmeid Polar Flow rakendusega ega kasutada juhtmeta lisaseadmeid.

Aku olekuikoon näitab aku laetuse taset.

Treeningu ajal
  • Taustavalgustus : Puudutage taustavalgustuse ikooni ja valige Always on (alati sisse lülitatud) või Automatic (automaatne). Kui valite „Always on“, on kella ekraan kogu treeningu ajal valgustatud. Pärast treeningu lõpetamist lülitub kell tagasi taustavalgustuse automaatsele režiimile. Pidage meeles, et taustavalgustuse pidev sees hoidmine lühendab aku kestvust.
  • Ekraanilukk: Ekraaniluku sisselülitamiseks puudutage ekraaniluku ikooni. Ekraani avamiseks vajutage nuppu BACK kahe sekundi jooksul.