You are here: Treenimine > Treeningu peatamine/lõpetamine

Treeningu peatamine/lõpetamine

Treeningu peatamiseks vajutage nuppu BACK.

Treeningu jätkamiseks puudutage spordiala ikooni. Treeningu lõpetamiseks vajutage pikalt nuppu BACK. Kohe pärast treeningu lõpetamist kuvatakse kella ekraanil treeningu kokkuvõte.

Kui lõpetate treeningu pärast treeningu peatamist, ei sisaldu vahepealne aeg treeningu koguajas.