You are here: Alustamine > Menüü

Menüü

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu BACK ja menüü sirvimiseks libistage sõrmega üles või alla. Valikute kinnitamiseks puudutage ekraani ja eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK.

Start training (treeningu alustamine)

Siit saate alustada oma treeninguid. Puudutage ekraani, et siseneda treeningueelsesse režiimi ja valige spordiprofiil, mida soovite kasutada.

Üksikasjalikud juhised leiate lõigust Treeningu alustamine.

Settings (sätted)

Teil on võimalik redigeerida järgmisi sätteid:

  • Physical settings (füüsilised sätted)
  • General settings (üldsätted)
  • Watch settings (kella sätted)

Lisateavet leiate lõigust Sätted.

Lisaks kellas olevatele sätetele on teil võimalik redigeerida Polar Flow veebikeskkonnas ja rakenduses olevaid spordiprofiile. Isikupärastage kella oma lemmikspordialadega ja andmetega, mida soovite treeningute ajal jälgida. Lisateavet leiate lõigust Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Timers (taimerid)

Menüüst Timers leiate stopperi ja pöördlugemisega taimeri.

Stopwatch (stopper)

Stopperi käivitamiseks puudutage esmalt valikut Stopwatch ja seejärel ikooni . Ringi lisamiseks puudutage ringi ikooni . Stopperi peatamiseks vajutage nuppu BACK.

Countdown Timer (pöördlugemisega taimer)

Te saate seadistada taimeri määratud ajast maha lugema. Selleks puudutage valikut Set Timer, määrake aeg ja puudutage kinnitamiseks ikooni . Kui olete valmis, puudutage pöördlugemisega taimeri käivitamiseks valikut Start.

Pöördlugemisega taimer kuvatakse koos tavalise kellakuvaga.

Pöördloenduse lõppedes kell väriseb. Taimeri taaskäivitamiseks puudutage ikooni . Taaskäivitamisest loobumiseks ja kellaaja vaatesse naasmiseks puudutage ikooni .

Treeningu ajal saate kasutada intervalltaimerit ja pöördlugemisega taimerit. Lisage taimerid treeningvaadetele Flow veebikeskkonnas spordiprofiilide sätetes ja sünkroonige sätted oma kellaga. Lisateavet taimerite kasutamise kohta leiate lõigust Treeningu ajal.

Serene guided breathing exercise (juhendatud hingamisharjutus Serene)

Hingamisharjutuse alustamiseks puudutage esmalt valikut Serene ja seejärel valikut Start exercise.

Lisateavet leiate lõigust Juhendatud hingamisharjutus Serene™.

Fitness Test (võimekustest)

Võimekustesti läbiviimiseks puudutage esmalt valikut Fitness Test ja seejärel valikut Relax and start the test.

Lisateavet leiate lõigust Võimekustest randmepõhise südame löögisageduse mõõtmisega.