You are here: Funktsioonid > Ujumise mõõtmine

Ujumisandmed

Ujumisandmed aitavad teil analüüsida igat ujumistreeningut ning jälgida oma sooritust ja edusamme ka pikemas perspektiivis.

Võimalikult täpsete andmete saamiseks veenduge, et olete määranud, millisel käel kella kannate. Seda saate kontrollida Flow veebikeskkonnas tootesätete alt (product settings).

Basseiniujumine

Kui kasutate ujumise või basseiniujumise profiili, mõõdab kell ujumisdistantsi, -aega, ja -tempot, tõmbesagedust ning puhkeaegu. Lisaks tuvastab kell teie ujumisstiili. SWOLFi skoori abil saate jälgida oma arengut.

Tempo ja distants: Tempo (pace) ja distantsi (distance) mõõtmine põhineb basseinipikkusel. Seega on täpsete andmete saamiseks oluline määrata õige basseinipikkus. Teie kell tunneb ära, kui te pöörate ning kasutab seda teavet tempo ja distantsi täpseks arvutamiseks.

Käetõmbed: Teie kell näitab ära, mitu käetõmmet (strokes) te minutis või ühe basseinipikkuse kohta teete. See annab infot teie ujumistehnika, rütmi ja ajastuse kohta.

Ujumisstiilid: Teie kell tuvastab teie ujumisstiili ning arvutab välja stiilispetsiifilised andmed ja kogu treeningu summaarsed näitajad. Kell tuvastab järgmisi ujumisstiile:

 • Vabaujumine (freestyle)
 • Seliliujumine (backstroke)
 • Rinnuliujumine (breaststroke)
 • Liblikujumine (butterfly)

SWOLF (sõnadest „swimming“ ja „golf“) on ujumise efektiivsuse näitaja. SWOLFi arvutamiseks liidetakse kokku aeg ja käetõmmete arv, mis kulub ühe basseinipikkuse läbimiseks. Näiteks, kui läbite ühe basseinipikkuse 30 sekundi ja 10 käetõmbega, saate SWOLFi skooriks 40. Mida madalam on SWOLFi skoor teatud distantsi ja ujumisstiili korral, seda efektiivsem on teie sooritus.

Teie SWOLFi skoor on väga individuaalne, mistõttu ei tohiks seda võrrelda teiste inimeste SWOLFi skooridega. See on pigem isiklik abivahend, mis aitab teil täiustada ja viimistleda oma tehnikat ning leida erinevate stiilide jaoks optimaalne efektiivsus.

Basseinipikkuse määramine

On oluline, et valiksite õige basseinipikkuse, kuna see mõjutab tempo, distantsi ja käetõmmete arvu mõõtmist ning teie SWOLFi skoori. Vaikepikkused on 25 meetrit, 50 meetrit ja 25 jardi, kuid teil on võimalik pikkust kohandada ka käsitsi. Minimaalne pikkus, mille saate valida, on 20 meetrit/jardi.

Valitud basseinipikkus kuvatakse treeningueelses režiimis. Basseinipikkuse muutmiseks puudutage kiirmenüü ikooni . Nii pääsete ligi basseinipikkuse (pool length) sättele ja saate määrata õige väärtuse.

Avaveeujumine

Kui kasutate avaveeujumise profiili, mõõdab kell ujumisdistantsi, -aega, ja -tempot, vabastiili tõmbesagedust ning marsruuti.

Vabastiil on ainuke stiil, mille avaveeujumise profiil ära tunneb.

Tempo ja distants: Ujumise ajal kasutab kell tempo ja distantsi mõõtmiseks GPS-i.

Vabastiili tõmbesagedus: Teie kell mõõdab teie keskmist ja maksimaalset tõmbesagedust (käetõmmete arv minutis).

Marsruut: Teie marsruudi andmed salvestatakse GPS-i abil. Pärast ujumistreeningut saate seda Flow rakenduses ja veebikeskkonnas kaardil vaadelda. GPS ei tööta vee all ja seetõttu registreeritakse teie marsruut GPS-i andmete põhjal, mis on saadud siis, kui käsi on veest väljas või veepinnale väga lähedal. GPS-i andmete täpsust võivad mõjutada erinevad välistegurid, sealhulgas veeolud ja satelliitide asukohad. Seega võivad sama marsruudi andmed olla päeviti erinevad.

Südame löögisageduse mõõtmine vees

Teie kell mõõdab südame löögisagedust otse randmelt, kasutades uut Polar Precision Prime-i anduri sünteestehnoloogiat, tänu millele on südame löögisageduse mõõtmine ujumise ajal lihtne ja mugav. Kuigi vesi võib takistada randmepõhise südame löögisageduse mõõtmise optimaalset toimimist, on Polar Precision Prime’i täpsus piisav, et jälgida ujumistreeningute ajal oma keskmist südame löögisagedust ja südame löögisageduse tsoone, saada täpseid andmeid treeningu ajal põletatud kalorite ja treeningkoormuse kohta ning tutvuda pärast treeningut südame löögisageduse tsoonidel põhineva tagasisidega.

Võimalikult täpsete südame löögisageduse andmete saamiseks on oluline kanda kella tihedalt ümber randme (veelgi tihedamalt kui teiste spordialade puhul). Juhised kella kandmise kohta treeningu ajal leiate lõigust Randmepõhine südame löögisageduse mõõtmine.

Pange tähele, et ujumise ajal ei saa te kasutada rindkerevööga Polari südame löögisageduse andurit, kuna Bluetooth ei tööta vee all.

Ujumistreeningu alustamine

 1. Vajutage nuppu BACK, et siseneda peamenüüsse ja valige Start training. Seejärel valige ujumise (swimming), basseiniujumise (pool swimming) või avaveeujumise (open water swimming) profiil.
 2. Kui kasutate ujumise või basseiniujumise profiili, veenduge, et olete valinud õige basseinipikkuse (näidatud ekraanil). Basseinipikkuse muutmiseks puudutage kiirmenüü ikooni . Seejärel puudutage valikut Pool length ja määrake õige pikkus.
 3. Treeningu alustamiseks puudutage käsklust START.

Ujumistreeningu ajal

Flow veebikeskkonna spordiprofiilide alammenüüs saate valida, milliseid andmeid soovite treeningu ajal ekraanil näha. Vaikimisi kuvatakse ujumistreeningu ajal ekraanil järgmised andmed:

 • Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku indikaator
 • Distants
 • Kestus
 • Puhkeaeg (ujumine ja basseiniujumine)
 • Tempo (avaveeujumine)
 • Südame löögisageduse graafik
 • Keskmine südame löögisagedus
 • Maksimaalne südame löögisagedus
 • Kellaaeg

Pärast ujumistreeningut

Kohe pärast treeningut ilmub treeningu kokkuvõttesse ülevaade teie ujumisandmetest. Teil on võimalik näha järgmisi andmeid:

Treeningu kuupäev ja algusaeg

Treeningu kestus

Ujumisdistants

Keskmine südame löögisagedus

Maksimaalne südame löögisagedus

Kardiokoormus

Südame löögisageduse tsoonid

Kalorid

Rasvapõletuse % kaloritest

Keskmine tempo

Maksimaalne tempo

Tõmbesagedus (käetõmmete arv minutis)

 • Keskmine tõmbesagedus
 • Maksimaalne tõmbesagedus

Kui soovite oma ujumistreeningust saada üksikasjalikuma visuaalse ülevaate ning tutvuda oma südame löögisageduse, tempo ja tõmbesageduse graafikutega, sünkroonige kell Flow rakenduse või veebikeskkonnaga.