You are here: Oluline teave > Aku

Aku

Toote tööea lõppedes julgustab Polar teid vähendama jäätmete võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, järgides kohalikke jäätmete kõrvaldamise määruseid ning võimaluse korral kogudes elektroonilised seadmed eraldi konteineritesse. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka.

Aku laadimine

Enne laadimist veenduge, et kella laadimiskontaktide ega kaabli pinnal ei oleks niiskust, tolmu ega mustust. Mustuse või niiskuse olemasolul pühkige seadet õrnalt. Ärge laadige kella, kui see on märg.

Teie kellal on sisemine taaslaetav aku. Laaditavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Enne kui aku maht märkimisväärselt väheneb, saate seda laadida üle 500 korra. Laadimistsüklite arv sõltub ka kasutus- ja töötingimustest.

Ärge laadige akut, kui temperatuur on alla 0 °C/ +32 °F või üle +40 °C/ +104 °F või kui USB-pesa on märg.

Aku laadimiseks ühendage komplektis sisalduv USB-kaabel arvuti USB-liidesesse. Akut on võimalik laadida ka seinakontakti kaudu. Kui soovite akut laadida seinakontakti kaudu, kasutage USB-toiteadapterit (ei sisaldu komplektis).

You can charge the battery via a wall outlet. When charging via a wall outlet, use a USB power adapter (not included in the product set). If you use a USB power adapter, make sure that the adapter is marked with "output 5Vdc" and that it provides a minimum of 500mA. Only use an adequately safety approved USB power adapter (marked with "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" or “CE”).

Do not charge Polar products with a 9 volt charger. Using a 9 volt charger can damage your Polar product.

Arvutiga laadimiseks ühendage kell lihtsalt oma arvutiga. Samal ajal saate selle FlowSynci abil sünkroonida.

  1. Kella laadimiseks ühendage see võrgutoitega USB-liidese või USB-laadijaga, kasutades kaasasolevat kaablit. Kaabel klõpsatab magnetiga oma kohale, kuid jälgige, et sellel olev eend oleks kella tagaküljel asuva süvendiga (märgitud punasega) täpselt kohakuti.

  2. Ekraanile ilmub tekst Charging.
  3. Kui akuikoon on täitunud, on kell täielikult laetud.

Ärge jätke akut pikaks ajaks täiesti tühjaks ning ärge hoidke seda koguaeg täielikult laetuna, kuna see võib aku tööiga mõjutada.

Aku olek ja teavitused

Aku olekusümbol

Aku olekusümbol ilmub ekraanile, kui keerate kella vaatamiseks rannet, vajutate kellaaja vaates nuppu BACK või naasete menüüst kellaaja vaatesse. Kiirsätete menüüst leiate ka aku olekuikooni, mis näitab aku laetuse taset protsentides.

Aku teavitused

  • Kui aku hakkab tühjaks saama, ilmub ekraanile tekst Battery low. Charge. Soovitatav on kell laadima panna.
  • Tekst Charge before training ilmub ekraanile, kui aku on treeningu andmete salvestamiseks liiga tühi.

Tühjeneva aku teavitused treeningu ajal:

  • Tekst Battery low ilmub ekraanile, kui aku hakkab tühjaks saama. Teavitust korratakse, kui aku on südame löögisageduse mõõtmiseks ja GPS-i andmete salvestamiseks liiga tühi. Südame löögisageduse mõõtmise funktioon ja GPS lülituvad välja.
  • Kui aku tase langeb kriitiliselt madalale, ilmub ekraanile tekst Recording ended. Treening lõpetatakse ja andmed salvestatakse.

Kui ekraan on tühi, on aku tühjaks saanud ja kell on sisenenud unerežiimi. Pange kell laadima. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimissümboli ekraanile ilmumiseks kuluda veidi aega.

Aku tööaeg sõltub paljudest asjaoludest, nagu näiteks ümbritseva keskkonna temperatuurist, kasutusel olevatest funktsioonidest ja anduritest ning aku kulumisest. Sage sünkroonimine Flow rakendusega vähendab aku tööiga. Aku tööaega vähendavad oluliselt ka külmakraadid. Kella kandmine üleriiete all aitab hoida seda soojana ja pikendada selle tööaega.