You are here: Alustamine > Telefoni sidumine kellaga

Telefoni sidumine kellaga

Enne telefoni sidumist kellaga tuleb kell Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses seadistada, nagu on kirjeldatud lõigus Kella seadistamine. Kui seadistasite kella telefoniga, on teie kell ja telefon juba seotud. Kui seadistasite kella arvutiga, kuid sooviksite kasutada seda koos Polar Flow rakendusega, tuleb läbi viia sidumine.

Enne telefoni sidumist:

 • laadige App Store'ist või Google Playst alla Flow mobiilirakendus
 • veenduge, et teie telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja lennurežiim välja lülitatud.
 • Androidi kasutajad:  veenduge, et telefoni rakendussätetes on asukoht Polar Flow rakenduse jaoks lubatud.

Telefoni sidumiseks:

 1. Avage telefonis Flow rakendus ja logige sisse Polari kontoga, mille lõite kella seadistamise ajal.

  Androidi kasutajad: Kui teil on kasutusel mitu Flow rakendusega ühilduvat Polari seadet, veenduge, et olete valinud aktiivse seadmena Polar Ignite’i. Nii oskab Flow rakendus luua ühenduse teie kellaga. Minge Flow rakenduses menüüsse Devices ja valige Polar Ignite.

 2. Vajutage kellaaja režiimis pikalt nuppu BACK VÕI valige Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync phone ja puudutage ekraani.
 3. Kella ekraanil kuvatakse tekst Open Flow app and bring your watch close to phone (avage Flow rakendus ja hoidke kella telefoni lähedal).
 4. Kui telefoni ekraanile ilmub kinnitusteade Bluetooth Pairing Request, kontrollige, kas teie telefoni ekraanil kuvatav kood vastab teie kella ekraanil kuvatavale koodile.
 5. Nõustuge telefoni ekraanil kuvatava sidumistaotlusega.
 6. Kinnitage kella ekraanil PIN-kood.
 7. Kui sidumine on lõppenud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing done.

Seotuse tühistamine

Kella ja telefoni seotuse tühistamiseks:

 1. Valige Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices ja puudutage ekraani.
 2. Valige seade, mille soovite eemaldada, puudutades selle nime ekraanil.
 3. Ekraanil kuvatakse tekst Remove pairing? Kinnitamiseks puudutage ekraani.
 4. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing removed.