You are here: Alustamine > Nuppude funktsioonid ja puutetundlik ekraan

Nuppude funktsioonid ja puutetundlik ekraan

Teie kellal on üks nupp (BACK), millel on sõltuvalt situatsioonist erinevad funktsioonid. Allolevast tabelist näete, milliseid funktsioone nupp erinevates režiimides omab.

Kellaaja vaade Menüü Treeningueelne režiim Treeningu ajal

Menüüsse sisenemine

Nupu allhoidmisel sidumise ja sünkroonimise alustamine

Taustavalgustuse sisselülitamine

Eelmisele menüütasemele naasmine

Sätete muutmata jätmine

Valikute tühistamine

Taustavalgustuse sisselülitamine

Kellaaja vaatesse naasmine

Taustavalgustuse sisselülitamine

Nupu ühekordsel vajutamisel treeningu peatamine Jätkamiseks puudutage ekraani.

Nupu allhoidmisel treeningu lõpetamine

Taustavalgustuse sisselülitamine

Värviline puuteekraan

Värvilise puuteekraani abil saate hõlpsasti sirvida kellakuvasid, loendeid ja menüüsid ning valida ekraani puudutades üksusi.

  • Valikute kinnitamiseks ja üksuste valimiseks puudutage ekraani.
  • Menüü sirvimiseks libistage sõrmega üles või alla.
  • Erinevate treeningvaadete vaatamiseks libistage treeningu ajal sõrmega paremale või vasakule.
  • Kellakuva muutmiseks libistage kellaaja vaates sõrmega paremale või vasakule.
  • Kiirsätete menüü (ekraanilukk, olek „mitte segada“, lennurežiim) avamiseks libistage kellaaja vaates sõrmega ülevalt alla.
  • Teavituste vaatamiseks libistage kellaaja vaates sõrmega alt üles.
  • Üksikasjalikuma teabe vaatamiseks puudutage ekraani.

Puuteekraani funktsioneerimise tagamiseks pühkige ekraanil olev mustus, higi või vesi riidest lapiga ära. Puuteekraan ei reageeri hästi, kui puudutate seda kinnastatud käega.

Teavituste vaatamine

Teavituste vaatamiseks libistage sõrmega alt üles või keerake rannet kohe pärast kella värisemist. Punane täpp ekraani allosas näitab, et teile on saabunud uus teavitus. Lisateavet leiate lõigust „Telefoniteavitused“.

Taustavalgustuse aktiveerimise liigutus

Taustavalgustus lülitub automaatselt sisse, kui keerate kella vaatamiseks rannet.