You are here: Funktsioonid > Ühilduvad andurid > Andurite sidumine kellaga

Andurite sidumine kellaga

Südame löögisageduse anduri sidumine kellaga

Kui kannate südame löögisageduse andurit, mis on seotud teie kellaga, ei mõõda kell südame löögisagedust randmelt.

Südame löögisageduse anduri ja kella sidumiseks on kaks võimalust:

  1. Pange peale niisutatud südame löögisageduse andur.
  2. Navigeerige asukohta Settings > General settings > Pair and syncja puudutage valikut Pair sensor or other device.
  3. Viige kell vastu südame löögisageduse andurit ja oodake, kuni see on leitud.
  4. Kui südame löögisageduse andur on leitud, ilmub ekraanile seadme ID, näiteks Polar H10 xxxxxxxx. Sidumise alustamiseks puudutage ikooni roheline linnukese ikoon.
  5. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing done.

VÕI

  1. Pange peale niisutatud südame löögisageduse andur.
  2. Vajutage nuppu BACK, et siseneda peamenüüsse ja valige Start training, et siseneda treeningueelsesse režiimi.
  3. Viige kell vastu südame löögisageduse andurit ja oodake, kuni see on leitud.
  4. Teilt küsitakse, kas soovite kella anduriga siduda. Nõustuge sidumistaotlusega puudutades ikooni roheline linnukese ikoon.
  5. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing done.