You are here: Sätted > Üldsätted

Üldsätted

Üldsätete vaatamiseks ja muutmiseks valige Settings > General settings.

Menüüst General settings leiate järgmised alammenüüd:

 • Pair and sync (sidumine ja sünkroonimine)
 • Continuous HR tracking (südame löögisageduse pidev jälgimine)
 • Flight mode (lennurežiim)
 • Do not disturb (olek „mitte segada“)
 • Phone notifications (mobiiltelefoniteavitused)
 • Units (mõõtühikud)
 • Language (keel)
 • Inactivity alert (passiivsushoiatus)
 • About your watch (kella tutvustus)

Sidumine ja sünkroonimine

 • Pair and sync phone/Pair sensor or other device: Siduge andurid või mobiiltelefonid kellaga. Sünkroonige andmed Flow rakendusega.
 • Paired devices: Vaadake kõiki seadmeid, mille olete kellaga sidunud. Nendeks võivad olla näiteks südame löögisageduse andurid ja mobiiltelefonid.

Südame löögisageduse pidev jälgimine

Lülitage südame löögisageduse pideva jälgimise funktsioon sisse (On), välja (Off) või öörežiimile (Night-time only). Lisateavet leiate lõigust Südame löögisageduse pidev jälgimine.

Lennurežiim

Lülitage lennurežiim sisse (On) või välja (Off).

Lennurežiimi sisselülitamisel peatatakse kogu traadita ühendus. Te saate kella kasutada, kuid te ei saa sünkroonida andmeid Polar Flow rakendusega ega kasutada juhtmeta lisaseadmeid.

Olek „mitte segada“

Valige On (sees), Off (väljas) või On (22.00 - 7.00) (sees ajavahemikul 22:00–7:00). Määrake ajavahemik, mil olek „mitte segada“ on sisse lülitatud. Määrake oleku algusaeg (Starts at) ja lõpuaeg (Ends at). Kui olek „mitte segada“ on sisse lülitatud, ei saabu ühtegi teavitust ega kõnemärguannet. Samuti on keelatud taustavalgustuse aktiveerimise liigutus.

Mobiiltelefoniteavitused

Valige Off (väljas) või On, when not training (sees, kui ei treeni). Pange tähele, et treeningute ajal ei saabu ühtegi teavitust.

Mõõtühikud

Valige meetermõõdustiku (kg, cm) või inglise süsteemi (lb, ft) mõõtühikud. Määrake mõõtühikud kehakaalu, pikkuse, distantsi ja kiiruse mõõtmiseks.

Keel

Valige, millist keelt soovite kasutada. Teie kell toetab järgmisi keeli: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska, 简体中文, 日本語 and Türkçe.

Passiivsushoiatus

Lülitage passiivsushoiatus sisse (On) või välja (Off).

Kella tutvustus

Vaadake oma seadme ID-d, püsivara versiooni, HW mudelit, A-GPS-i faili aegumiskuupäeva ja spetsiifilist regulatiivset teavet.

Kella taaskäivitamine: Kui kella kasutamisel esineb probleeme, võite proovida seda taaskäivitada. Kella taaskäivitamine ei kustuta sätteid ega teie isiklikke andmeid. Kella taaskäivitamiseks puudutage ekraani. Taaskäivitamise kinnitamiseks puudutage ekraani veel kord. Samuti saate kella taaskäivitada, kui vajutate 10 sekundi jooksul nuppu BACK.