You are here: Funktsioonid > Nutikas treenimine > Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine

Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine

Polar Ignite jälgib teie aktiivsust integreeritud 3D kiirendusmõõturi abil, mis registreerib teie randmeliigutusi. See analüüsib teie liigutuste sagedust, intensiivsust ja korrapärasust ning võtab arvesse ka teie füüsilisi andmeid, võimaldades teil näha, kui aktiivne te väljaspool treeninguid olete. Kõige täpsemate tulemuste saamiseks tuleks kella kanda mittedomineerival käel.

Aktiivsuseesmärk

Individuaalse aktiivsuseesmärgi saate, kui olete seadistanud oma kella. Aktiivsuseesmärk põhineb teie isiklikel andmetel ja aktiivsustaseme sätetel, mille leiate oma kella menüüst (Settings > Physical settings > Activity level), Polar Flow rakendusest või Polar Flow veebikeskkonnast.

Kui soovite eesmärki muuta, avage Flow rakendus, klõpsake oma nimel/profiilipildil ja libistage sõrmega allapoole, kuni leiate valiku Activity goal. Või minge aadressile flow.polar.com ja logige Polari veebikeskkonda sisse. Seejärel klõpsake oma nimel > Settings > Activity goal. Valige kolmest aktiivsustasemest üks, mis kirjeldab kõige täpsemini teie tüüpilist päeva ja aktiivsust. Allpool on ära näidatud, kui aktiivne peate olema, et valitud tasemel oma igapäevast aktiivsuseesmärki saavutada.

Aktiivsuse eesmärgi saavutamiseks vajalik aeg sõltub valitud tasemest ja tegevuste intensiivsusest. Intensiivsemate tegevuste või veidi tempokama päevase liikumise abil saavutate oma eesmärgid kiiremini. Aktiivsuseesmärgi saavutamiseks vajalik intensiivsus sõltub ka vanusest ja soost. Mida noorem te olete, seda intensiivsemad teie tegevused peavad olema.

Aktiivsusandmed

Aktiivsuse kuvale navigeerimiseks libistage kellaaja vaates sõrmega paremale või vasakule.

Ekraanil kuvatav aktiivsusriba ja protsentarv näitavad, kui lähedal te oma igapäevase aktiivsuseesmärgi saavutamisele olete. Kui olete aktiivne, värvub riba helesiniseks.

Lisaks kuvatakse ekraanil järgmised andmed:

  • Seni tehtud sammud. Kehaliigutuste hulk ja tüüp registreeritakse ja muudetakse hinnanguliseks sammude arvuks.
  • Aktiivne aeg näitab ära teie tervisele kasulike kehaliigutuste kumulatiivse aja.
  • Treeningu käigus põletatud kalorid, aktiivsus ja põhiainevahetuse määr (minimaalne metaboolne aktiivsus, mida inimene elus püsimiseks vajab).

Passiivsushoiatus

On üldteada, et füüsiline aktiivsus on tervise säilitamisel üks olulisemaid tegureid. Lisaks füüsilisele aktiivsusele on oluline vältida pikaajalist istumist. Pikaajaline istumine on tervisele kahjulik isegi nendel päevadel, kus te teete trenni ja olete piisavalt aktiivsed. Ignite tunneb ära, kui olete päeva jooksul liiga kaua passiivne olnud, ning julgustab teid liikuma, et vältida pikaajalise istumise kahjulikke mõjusid.

Kui olete 55 minutit olnud liikumatult, ilmub ekraanile passiivsushoiatus: Kell väriseb ja ekraanile ilmub tekst It's time to move (on aeg liikuda). Tõuske püsti ja leidke võimalus, kuidas olla aktiivne. Tehke lühike jalutuskäik, venitage või leidke endale mõni muu madala intensiivsusega tegevus. Hoiatus kaob ekraanilt, kui hakkate liikuma või vajutate nuppu BACK. Kui olete jätkuvalt passiivne järgneva viie minuti jooksul, saate passiivsustempli, mida näete pärast sünkroonimist Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Flow rakenduses ja veebikeskkonnas on näha, mitu passiivsustemplit olete saanud. Niimoodi saate vaadata tagasi oma tegevustele ja teha muudatusi aktiivsema elu suunas.

Aktiivsuse andmed Flow rakenduses ja veebikeskkonnas

Flow rakenduse abil saate igal ajal jälgida ja analüüsida oma aktiivsuse andmeid ning kanda need juhtmevabalt oma kellast Flow veebikeskkonda. Flow veebikeskkonnas saate oma aktiivsusest kõige üksikasjalikuma ülevaate. Aktiivsuse aruannete abil (menüüs PROGRESS) saate jälgida oma edusamme pikema perioodi jooksul. Teil on võimalik näha päeva-, nädala- ja kuuaruandeid.

Lisateavet ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise funktsiooni kohta leiate sellest põhjalikust juhendist.