You are here: Polar Flow > Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas

Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas

Kellas on vaikimisi kasutusel 14 spordiprofiili. Polar Flow rakenduses või veebikeskkonnas on võimalik lisada uusi spordiprofiile ja redigeerida nende sätteid. Korraga saab kellas olla maksimaalselt 20 spordiprofiili. Kui Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas on rohkem kui 20 spordiprofiili, kantakse esimesed 20 sünkroonimise ajal kella üle.

Teil on võimalik spordiprofiilide järjekorda muuta lohistades neid teise kohta. Valige välja spordiala, mida soovite nihutada ning lohistage see soovitud kohta nimekirjas.

 

Spordiprofiili lisamine

Polar Flow mobiilirakenduses:

 1. Minge menüüsse Sport profiles.
 2. Puudutage ekraani paremas ülanurgas olevat plussmärki.
 3. Valige nimekirjast spordiala. Androidi seadme puhul puudutage valikut Done. Spordiala lisatakse teie spordiprofiilide nimekirja.

 

Polar Flow veebikeskkonnas:

 1. Klõpsake paremas ülanurgas oleval nimel/profiilipildil.
 2. Valige Sport Profiles.
 3. Klõpsake valikul Add sport profile ja valige nimekirjast spordiala.
 4. Spordiala lisatakse teie spordialade nimekirja.

Te ei saa uusi spordialasid ise luua. Spordialade nimekirja kontrollib Polar, kuna igal spordialal on kindlad vaikesätted ja -väärtused, mis mõjutavad näiteks kalorikulu arvestamist ning treeningukoormuse ja taastumise funktsioone.

Spordiprofiilide redigeerimine

Polar Flow mobiilrakenduses:

 1. Minge menüüsse Sport profiles.
 2. Valige spordiala ja puudutage valikut Change settings.
 3. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut Done. Ärge unustage sätteid kellaga sünkroonida.

 

Polar Flow veebikeskkonnas:

 1. Klõpsake paremas ülanurgas oleval nimel/profiilipildil.
 2. Valige Sport Profiles.
 3. Klõpsake käsklust Edit spordiala all, mida soovite redigeerida.

Iga spordiprofiili puhul on teil võimalik redigeerida järgmisi andmeid:

Basics (põhisätted)

 • Automatic lap (ringi andmete automaatne salvestamine) (Lülitage välja või valige kestusel või distantsil põhinev)

Heart Rate (südame löögisagedus)

 • Heart rate view (südame löögisageduse vaade) (Löögid minutis või % maksimaalsest südame löögisagedusest)
 • Heart rate visible to other devices (südame löögisagedus nähtav teistele seadmetele) (See tähendab, et teised Bluetooth Smarti raadiosidetehnoloogiat kasutavad seadmed, näiteks jõusaalivarustus, saavad teie südame löögisagedust tuvastada. Teie kell toetab Polar Clubi treeningurakendust, mis tähendab, et saate oma südame löögisageduse edastada Polar Clubi süsteemi.)
 • Heart rate zone settings (südame löögisageduse tsoonide sätted) (Südame löögisageduse tsoonide abil saate hõlpsasti valida ja jälgida treeningute intensiivsust. Kui valite „Default“, ei saa te südame löögisageduse tsoonide piire muuta. Kui valite „Free“, on kõiki piire võimalik muuta. Vaikimisi määratud südame löögisageduse tsoonide piirväärtused põhinevad teie maksimaalsel südame löögisagedusel.)

Speed/Pace settings (kiiruse/tempo sätted)

 • Speed/Pace view (kiiruse/tempo vaade) (Valige kiiruse jaoks km/h / mph või tempo jaoks min/km / min/mi)
 • Speed/pace zone settings (kiiruse/tempo tsoonide sätted) (Kiiruse/tempo tsoonide abil saate hõlpsasti valida ja jälgida oma kiirust või tempot. Vaiketsoonid on näide kiiruse/tempo tsoonidest, mis on mõeldud suhteliselt kõrge füüsilise võimekusega isikule. Kui valite „Default“, ei saa te piire muuta. Kui valite „Free“, on kõiki piire võimalik muuta.)

Training views (treeningvaated)

Valige, millist teavet soovite treeningu ajal ekraanil näha. Iga spordiprofiili jaoks on võimalik määrata kaheksa erinevat treeningvaadet. Igal treeningvaatel saab olla maksimaalselt neli erinevat andmevälja.

Klõpsake pliiatsiikoonil, et olemasolevat vaadet muuta või klõpsake valikul Add new view (lisa uus vaade).

Gestures and feedback (viiped ja tagasiside)

 • Vibration feedback (värintagasiside) (Te saate värinalarmi sisse või välja lülitada.)

GPS and altitude (GPS ja kõrgus)

 • Automatic pause (treeningu automaatne peatamine): Treeningu automaatse peatamise funktsiooni kasutamiseks peate GPS-i jaoks seadma suure mõõtmistäpsuse (high accuracy) või kasutama Polari jooksuandurit. Treening peatub automaatselt, kui lõpetate liikumise ning jätkub, kui alustate liikumist.
 • Choose the GPS recording rate (valige GPS-i salvestussagedus) (saate lülitada välja või valida High accuracy, mis tähendab, et GPS on sisse lülitatud)

Kui olete spordiprofiilide sätete redigeerimise lõpetanud, klõpsake nuppu Save. Ärge unustage sätteid kellaga sünkroonida.