Vi ste tukaj: Vadba > Povzetek vadbe

Povzetek vadbe

Po vadbi

V uro boste prejeli povzetek vadbe takoj, ko prenehate z vadbo. V aplikaciji Polar Flow ali spletni storitvi Polar Flow lahko pridobite podrobnejšo analizo s slikami.

Informacije v vašem povzetku so odvisne od izbranega športnega profila in zbranih podatkov. Povzetek vadbe lahko vsebuje na primer naslednje informacije:

Čas in datum začetka

Trajanje vadbe

Razdaljo, doseženo med vadbo

Srčni utrip

Povprečen in največji srčni utrip med vadbo

Kardio obremenitev med vadbo

Območja srčnega utripa 

Porabljen čas vadbe v različnih območjih srčnega utripa

Kalorije

Porabljene kalorije med vadbo

Izgorevanje maščob v % kalorij:  Kalorije, porabljene iz maščobe, izražene kot odstotek skupnih kalorij, porabljenih med vadbo

Tempo/hitrost

Povprečni in največji tempo/hitrost vadbe

Running Index (Tekaški indeks): Razred vaše tekaške zmogljivosti in številčna vrednost. Izvedite več v poglavju Running Index (Tekaški indeks).

Hitrostna območja

Porabljen čas vadbe v različnih hitrostnih območjih

Cadence (Kadenca)

Vaša povprečna in največja kadenca vadbe

Tekaško kadenco prek gibov zapestja meri vgrajen merilnik pospeševanja. Ritem kolesarjenja je prikazan, če uporabljate Polarjev senzor za ritem Bluetooth® Smart.

Nadmorska višina 

Največja nadmorska višina med vadbo

Vzpon v metrih/čevljih med vadbo

Spust v metrih/čevljih med vadbo

Power (Moč)

Povprečna moč

Maksimalna moč

Mišično obremenitev

Power zones (Območja moči)

Porabljen čas vadbe v različnih območjih moči

Running power (moč za tek) se meri na zapestju, ko uporabljate športni profil teka in je na voljo GPS ali ko uporabljate zunanji senzor moči za tek. Moč za kolesarjenje se prikaže, če uporabljate športni profil kolesarjenja in uporabljate zunanji senzor moči kolesarjenja.

Krogi/samodejni krogi

Število krogov, vaš najboljši čas kroga in povprečno trajanje krogov.

Ko pritisnete gumb OK (V redu), se lahko pomikate po naslednjih podrobnostih:

  1. Trajanje posameznega kroga (najboljši čas kroga je označen rumeno)
  2. Dolžina posameznega kroga
  3. Povprečni in največji srčni utrip med posameznim krogom v barvi območja srčnega utripa
  4. Povprečna hitrost/tempo posameznega kroga
  5. Povprečna moč v posameznem krogu

Povzetek več športov

Povzetek več športov vključuje splošni povzetek vadbe ter povzetek po posameznih športih, ki vključuje trajanje in razdaljo, doseženo med vadbo.

Za kasnejši ogled vaših povzetkov na uri: 

V časovnem prikazu se z gumboma NAVZGOR in NAVZDOL pomaknite do prikaza ure Zadnje vadbe in pritisnite V REDU.

Ogledate si lahko povzetke vaših vadb zadnjih 14 dni. Izberite vadbo, ki si jo želite ogledati s pritiskom gumba NAVZGOR/NAVZDOL, nato pa pritisnite V REDU, da odprete povzetek. Vaša ura ima lahko največ 20 povzetkov vadb.

Podatki vadbe v aplikaciji Polar Flow

Ura se po koncu vadbe samodejno sinhronizira z aplikacijo Polar Flow, če je vaš telefon v dosegu povezave Bluetooth. Podatke vadbe iz vaše ure lahko v aplikacijo Flow sinhronizirate tudi ročno tako, da na uri pritisnete in zadržite gumb NAZAJ, ko ste vpisani v aplikacijo Flow in je vaš mobilni telefon v dosegu povezave Bluetooth. V aplikaciji lahko po vsaki vadbi analizirate pregled podatkov. Aplikacija vam prikaže kratek pregled podatkov vadbe.

Za več informacij glejte Aplikacija Polar Flow.

Podatki vadbe v spletni storitvi Polar Flow

Analizirate vsako podrobnost vadbe in spoznate več o svoji zmogljivosti. Sledite svojemu napredku in najboljše vadbe delite z drugimi.

Za več informacij glejte Spletna storitev Polar Flow.