Vi ste tukaj: Polar Flow > Vantage V Uporabniški Priročnik | Načrtovanje vadbe

Načrtovanje vadbe

V spletni storitvi Polar Flow ali aplikaciji Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene cilje.

Ustvarite načrt vadbe s funkcijo načrtovanja sezone

Orodje Načrtovanje sezone v spletni storitvi Flow je odlično orodje za ustvarjanje prilagojenega letnega načrta vadbe. Ne glede na vaš vadbeni cilj vam Polar Flow pomaga ustvariti obsežen načrt, ki ga lahko uresničite. Orodje za načrtovanje sezone najdete v zavihku Programi v spletni storitvi Polar Flow.

Polar Flow for Coach je brezplačna platforma za oddaljeni trening, ki vašemu trenerju omogoča načrtovanje vsake podrobnosti vašega treninga, in sicer od načrtov za celotno sezono, do individualnih vadb.

Ustvarite vadbeni cilj v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow

Upoštevajte, da morajo biti cilji vadbe sinhronizirani z uro prek FlowSync ali prek apolikacije Flow, preden jih lahko uporabite. Ura vas bo med vadbo vodila k doseganju cilja.

 • Quick Target (Hitri cilj): Za vadbo določite ciljno trajanje ali kalorije. Določite lahko, da boste porabili 500 kcal, pretekli 10 km ali plavali 30 minut.
 • Phased Target (Cilj v fazah): Svojo vadbo lahko razdelite po fazah in nastavite različno trajanje cilja ali razdaljo ter intenzivnost za vsako od njih. Ta je primerna npr. za ustvarjanje vadbe v intervalih in dodajanje ustreznih faz za ogrevanje in ohlajevanje.
 • Favorites (Priljubljeno): Svoje priljubljene cilje lahko na uri uporabljate kot načrtovane cilje ali kot predloge za vadbene cilje.

Za ustvarjanje vadbenega cilja v spletni storitvi Polar Flow:

 1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
 2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) izberite Quick (Hitro) ali Phased (V fazah).

Hitri cilj

 1. Izberite Quick (Hitro).
 2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
 3. Vnesite možnost Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije). Izpolnite lahko le eno od vrednosti.
 4. Kliknite ikono priljubljenih, če želite cilj dodati v Favorites (Priljubljeno).
 5. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

Cilj v fazah

 1. Izberite Phased (V fazah).
 2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
 3. Odločite se, ali želite izvesti eno od naslednjih možnost: Create new (Ustvari nov cilj) ali Use template (Uporabite predlogo).
  • Ustvarjanje novega: Dodajte faze k svojemu cilju. Kliknite možnost Duration (Trajanje), da dodate fazo na osnovi trajanja, ali kliknite možnost Distance (Razdalja). Za vsako fazo izberite možnost Name (Ime) in Duration (Trajanje)/Distance (Razdalja), za začetek naslednje faze izberite možnost Manual (Ročno) ali Automatic (Samodejno), določite pa tudi možnost Select intensity (Izberi intenzivnost). Nato kliknite Done (Končano). S klikom ikone svinčnika se lahko vrnete in urejate faze, ki ste jih dodali.
  • Uporaba predloge: S klikom ikone svinčnika na desni lahko urejate faze predloge. V predlogo lahko dodate več faz skladno z zgornjimi navodili za ustvarjanje novega cilja v fazah.
 4. Kliknite ikono priljubljenih, če želite cilj dodati v Favorites (Priljubljeno).
 5. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

Priljubljeno

Če ste oblikovali cilj in ga dodali k svojim priljubljenim, ga lahko uporabite kot načrtovani cilj.

 1. V možnosti Diary (Dnevnik) kliknite +Add (+Dodaj) za dan, ko želite priljubljen cilj uporabiti kot načrtovani cilj.
 2. Kliknite Favorite target (Priljubljeni cilj), da odprete seznam priljubljenih.
 3. Izberite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti.
 4. Vaš priljubljeni cilj je dodan v vaš dnevnik kot načrtovan cilj za ta dan. Načrtovani čas za vadbeni cilj je privzeto nastavljen na 18.00/6 pm. Če želite spremeniti podrobnosti vadbenega cilja, cilj kliknite v možnosti Diary (Dnevnik) in ga spremenite skladno s svojimi željami. Nato za posodobitev sprememb kliknite Save (Shrani).

Če želite kot predlogo za vadbeni cilj uporabiti priljubljeni cilj, sledite naslednjemu postopku:

 1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
 2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) kliknite možnost Favourite targets (Priljubljeni cilji). Prikazani so vaši priljubljeni vadbeni cilji.
 3. Kliknite Use (Uporabi), da izberete priljubljeno kot predlogo za cilj.
 4. Vnesite Date (Datum) Time (Čas).
 5. Priljubljeni cilj spremenite skladno s svojimi željami. Z urejanjem cilja v tem pogledu ne boste spremenili izvirnega priljubljenega cilja.
 6. Kliknite možnost Add to diary (Dodaj v dnevnik), da dodate cilj v možnost Diary (Dnevnik).

Sinhronizirajte cilje v uro

Ne pozabite sinhronizirati svojih vadbenih ciljev v uro iz spletne storitve Flow prek programske opreme FlowSync ali aplikacije Flow. Če jih ne sinhronizirate, so vidni le v vaši spletni storitvi Flow Dnevnik ali seznamu Priljubljenih.

Za informacije o pričetku vadbe s cilji si oglejte Prični vadbo.