Vi ste tukaj: Vadba > Prični vadbo

Prični vadbo

 1. Uro si namestite na zapestje in pričvrstite zapestnico.
 2. Zaženite način pred vadbo tako, da pritisnete in zadržite gumb V REDU ali pritisnete gumb NAZAJ za vstop v glavni meni in izberete Start training (Prični trening)

  Iz načina pred vadbo lahko dostopate do glavnega menija tako, da pritisnete ikono ali z gumbom LUČKA. Možnosti, prikazane v hitrem meniju, so odvisne od izbrane vrste športa in od tega, ali uporabljate funkcijo GPS.

  Izberete lahko npr. najljubši cilj treninga ali pot, po kateri želite iti, in vpogledom v trening dodate časovnike. Za več informacij glejte Quick menu (hitri meni).

  Ko zaključite izbiro, se ura vrne v način pred vadbo.

 3. Poiščite vaš najljubši šport.
 4. Ostanite v načinu pred vadbo, dokler ura ne najde vašega srčnega utripa in satelitskih signalov GPS (če je to primerno za izbrani šport), da zagotovite, da so vaši podatki treninga točni. Za zaznavanje signala satelitov GPS pojdite na prosto ter se umaknite od visokih stavb in dreves. Uro držite pri miru tako, da je njen prikazovalnik obrnjen navzgor, in se je med iskanjem signala GPS ne dotikajte.

  Če ste svojo uro seznanili s senzorjem Bluetooth, bo ura samodejno pričela iskati signal senzorja.

  Krog okrog ikone GPS bo postal zelen, ko je GPS nared. Ura vas na to opozori z zvokom in vibriranjem.

  Ura je zaznala vaš srčni utrip, ko je ta prikazan na zaslonu.

  Če uporabljate senzor srčnega utripa Polar, ki ste ga združili z uro, ura samodejno uporabi priključen senzor za merjenje srčnega utripa med vadbo. Moder krog okrog simbola srčnega utripa pomeni, da vaša ura uporablja priključen senzor za merjenje srčnega utripa.

 5. Ko so najdeni vsi signali, pritisnite V REDU, da pričnete z beleženjem vadbe.

Za več informacij o načinih uporabe vaše ure med vadbo glejte During Training (Med vadbo).

Prični načrtovano vadbo

V aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in ustvarite podrobne vadbene cilje ter jih sinhronizirate z uro.

Za pričetek vadbe, načrtovane za trenutni dan:

 1. Zaženite način pred vadbo tako, da pritisnete in zadržite gumb V REDU.
 2. Pozvani boste k začetku vadbe, ki ste jo predvideli za ta dan.

 3. Pritisnite V REDU za prikaz informacij o cilju.
 4. Pritisnite V REDU, da se vrnete v način pred vadbo, in izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.
 5. Ko ura najde vse signale, pritisnite V REDU. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Ura vas bo med vadbo vodila k doseganju cilja. Za več informacij glejte Med vadbo.

Vaši načrtovani vadbeni cilji bodo vključeni tudi v predloge za vadbo FitSpark.

Prični vadbo z več športi

Vadba z več športi vam omogoča vključitev več različnih športov v eno vadbo ter brezhibno preklapljanje med posameznimi športi, brez da bi pri tem prekinili beleženje vadbe. Med vadbo z več športi se vaši prehodni časi med športi samodejno spremljajo, kar vam omogoča, da vidite, kako dolgo je trajalo, da ste prešli iz enega športa v drugega.

Za izvedbo vadbe z več športi obstajata dve možnosti: fiksna in prosta vadba z več športi. Pri fiksni vadbi z več športi (profili več športov na seznamu športov Polar), kot je triatlon, je zaporedje športov, v katerem morajo biti izvedeni, fiksno. Pri prosti vadbi z več športi lahko izbirate, katere športe boste izvajali in v katerem vrstnem redu, in sicer tako, da jih izberete s seznama športov. Med športi lahko preklapljate naprej in nazaj.

Pred začetkom vadbe z več športi se prepričajte, da ste nastavili nastavitve športnega profila za vsak šport, ki ga boste uporabili za vadbo. Za več informacij glejte Športni profili v storitvi Flow.

 1. Pritisnite NAZAJ, da vstopite v glavni meni, in izberite možnost Začetek vadbe, nato pa poiščite ustrezni športni profil. Izberite Triatlon, Prosta vadba z več športi ali kateri koli drugi profil več športov (lahko ga dodate v spletni storitvi Flow).
 2. Ko ura najde vse signale, pritisnite V REDU. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.
 3. Za spremembo športov pritisnite NAZAJ, da preklopite v način prehoda.
 4. Izberite naslednji šport in pritisnite V REDU (prikazan je vaš čas prehoda) ter nadaljujte z vadbo.