Vi ste tukaj: Za začetek > Hitri nastavitveni meni

Hitri nastavitveni meni

V časovnem prikazu podrsajte navzdol z vrha zaslona, da prikažete meni Quick settings (Hitre nastavitve). Za brskanje podrsajte levo ali desno in tapnite, da izberete funkcijo Do not disturb (Ne moti) ali letalski način:

  • Alarm: Nastavite ponovitve alarma: Off, Once, Monday to Friday or Every day (Izklop, Enkrat, Od ponedeljka do petka ali Vsak dan). Če izberete Once, Monday to Friday (Enkrat, Od ponedeljka do petka) ali Every day (Vsak dan), nastavite tudi čas za alarm.
  • Ko je alarm vklopljen, je prikazana ikona ure v časovnem pogledu.

    • Funkcija Ne moti: Tapnite ikono za funkcijo Ne moti, da jo vklopite, in jo še enkrat tapnite, da jo izklopite. Ko je vklopljena funkcija Ne moti, ne boste prejemali obvestil ali klicev. Onemogočen je tudi gib za vklop osvetlitve zaslona.
    • Letalski način Tapnite ikono za letalski način, da ga vklopite, in jo še enkrat tapnite, da ga izklopite. Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija ure. Uro lahko še vedno uporabljate, vendar podatkov ne morete sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow ali je uporabljati z drugimi brezžičnimi pripomočki.

    Ikona za stanje baterije prikazuje stanje napolnjenosti baterije.