Vi ste tukaj: Polar Flow > Sinhroniziranje

Sinhroniziranje

Podatke lahko iz ure v aplikacijo Polar Flow prenesete brezžično, prek povezave Bluetooth. Ali pa lahko uro sinhronizirate s spletno storitvijo Polar Flow prek vrat USB in programske opreme FlowSync. Za sinhronizacijo podatkov med uro in aplikacijo Flow potrebujete Polarjev račun. Če želite podatke iz ure sinhronizirati neposredno v spletno storitev, poleg računa Polarj potrebujete še programsko opremo FlowSync. Če ste nastavili uro, ste ustvarili tudi Polarjev račun. Če ste nastavili uro z računalnikom, imate na računalniku nameščeno programsko opremo FlowSync.

Ne pozabite sinhronizirati podatkov med vašo uro ter spletno storitvijo in mobilno aplikacijo in jih posodabljati, ne glede na to, kje ste.

Sinhronizacija z mobilno aplikacijo Flow

Pred sinhronizacijo zagotovite:

  • Da imate Polarjev račun in aplikacijo Flow.
  • da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth in izklopljen letalski način.
  • Uro ste seznanili z mobilno napravo. Za več informacij glejte Združevanje.

Sinhrozirajte svoje podatke:

  1. Vpišite se v aplikacijo Flow ter pritisnite in zadržite gumb NAZAJ na uri.
  2. Prikaže se Connecting to device (Povezava z napravo), ki ji sledi Connecting to app (Povezava z aplikacijo).
  3. Ko ste opravili, se prikaže Syncing completed (Sinhroniziranje je zaključeno).

Vaša ura se z aplikacijo Flow samodejno sinhronizira po koncu vadbe, če je vaš telefon na dosegu povezave Bluetooth. Ko se ura sinhronizira z aplikacijo Flow, se s spletno storitvijo Flow prek internetne povezave samodejno sinhronizirajo tudi vaši podatki o dejavnosti in vadbi.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow obiščite support.polar.com/en/support/Flow_app.

Sinhroniziranje s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync

Da bi sinhronizirali podatke s spletno storitvijo Flow, potrebujete programsko opremo FlowSync. Pojdite na flow.polar.com/start in prenesite ter namestite programsko opremo, preden poskusite sinhronizirati.

  1. Uro priključite v računalnik. Prepričajte, da je zagnana programska oprema FlowSync.
  2. Na zaslonu računalnika se prikaže okno FlowSync in sinhronizacija se začne.
  3. Po koncu se prikaže sporočilo »Zaključeno«.

Vsakič, ko uro priključite v računalnik, programska oprema Polar FlowSync prenese vaše podatke v spletno storitev Polar Flow in sinhronizira vse morebitne spremembe nastavitev. Če se sinhroniziranje ne zažene samodejno, programsko opremo FlowSync zaženite prek ikone na namizju (Windows) ali iz mape aplikacije (Mac OS X). Ko bo na voljo posodobitev vdelane programske opreme, vas programska oprema FlowSync o tem obvesti in vaz pozove k namestitvi.

Če spreminjate nastavitve v spletni storitvi Flow medtem, ko je ura priključena v računalnik, pritisnite gumb za sinhronizacijo v FlowSync, da se nastavitev prenese še v uro.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Flow obiščite support.polar.com/en/support/flow.

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync obiščite www.polar.com/en/support/FlowSync.