Vi ste tukaj: Lastnosti > Smart Coaching > Neprekinjeno merjenje srčnega utripa

Neprekinjeno merjenje srčnega utripa

Funkcija neprekinjenega beleženja srčnega utripa ves čas meri vaš srčni utrip. Omogoča natančnejše meritve dnevnega vnosa kalorij in vaše celotne dejavnosti, saj sledi tudi tistim vašim dejavnostim, ki vključujejo zelo omejene gibe zapestja, npr. kolesarjenje.

Neprekinjeno merjenje srčnega utripa v vaši uri

Funkcijo neprekinjenega merjenja srčnega utripa na uri lahko vklopite, izklopite ali preklopite na način merjenja samo ponoči v možnosti Settings (Nastavitve) > General settings (Splošne nastavitve) > Continuous HR tracking (Neprekinjeno merjenje srčnega utripa). Če izberete način Night-time only (Samo ponoči), nastavite spremljanje srčnega utripa na najzgodnejši čas, ko se boste najverjetneje odpravili v posteljo.

Ta funkcija je privzeto izklopljena. Če je funkcija neprekinjenega merjenja srčnega utripa ves čas vklopljena, se hitreje izprazni baterija. Za delovanje funkcije Nightly Recharge morate omogočiti neprekinjeno merjenje srčnega utripa. Če želite, da baterija porabi manj energije in kljub temu uporabljati funkcijo Nightly Recharge, nastavite spremljanje srčnega utripa, da bo vklopljeno samo ponoči.

V časovnem prikazu se z gumboma NAVZGOR IN NAVZDOL pomaknite do prikaza srčnega utripa. Pritisnite OK (V redu), da odprete podrobni prikaz.

Ko je funkcija vklopljena, ura neprekinjeno meri vaš srčni utrip in ga prikazuje na prikazu merjenja srčnega utripa. Ko odpirate podrobnosti, lahko preverite vaše najvišje in najnižje vrednosti srčnega utripa dneva ter si ogledate, kakšna je bila najnižja vrednost srčnega utripa prejšnje noči.

Ura spremlja vaš srčni utrip v 5-minutnih intervalih in beleži podatke za kasnejšo analizo v aplikaciji Flow ali spletni storitvi. Če ura ugotovi, da je vaš srčni utrip povišan, začne neprekinjeno beležiti vaš srčni utrip. Neprekinjeno beleženje se lahko zažene tudi ob premiku zapestja, npr. ko imate med hojo vsaj eno minuto dovolj hiter tempo. Neprekinjeno beleženje srčnega utripa se samodejno ustavi, ko se raven vaše aktivnosti dovolj zniža. Ko ura zazna, da se vaša roka ne premika, ali ko srčni utrip ni povišan, spremlja vaš srčni utrip v 5-minutnih ciklih in poišče najnižji odčitek dneva.

V nekaterih primerih je možno, da ste na uri čez dan opazili višji ali nižji srčni utrip, kot pa je prikazan v neprekinjenem merjenju srčnega utripa kot najvišji ali najnižji odčitek dneva. To se lahko zgodi, če ste videli odčitek, ki je bil izven intervala beleženja.

Svetleče diode na hrbtni strani ure so vedno vklopljene, ko je vklopljena funkcija neprekinjenega merjenja srčnega utripa in je senzor na hrbtni strani v stiku s kožo. Za navodila, kako nositi uro za natančno merjenje srčnega utripa na zapestju, glejte »Merjenje srčnega utripa na zapestju«.

Te vrednosti neprekinjenega merjenja srčnega utripa lahko še podrobneje in na daljša obdobja spremljate v spletni ali mobilni aplikaciji Polar Flow. Za več informacij o funkciji neprekinjenega beleženja srčnega utripa si oglejte ta poglobljeni priročnik.