Vi ste tukaj: Za začetek > Seznanjanje mobilne naprave

Seznanjanje mobilne naprave z uro

Preden uro seznanite z mobilno napravo, jo morate nastaviti v spletni storitvi Polar Flow ali z mobilno aplikacijo Polar Flow, kot je opisano v poglavju Nastavitev ure. Če ste nastavitev ure izvedli z mobilno napravo, je ura že seznanjena z drugo napravo. Če ste nastavitev opravili z računalnikom in želite uro uporabljati z aplikacijo Polar Flow, uro in mobilno napravo seznanite na naslednji način:

Pred združevanjem mobilne naprave

 • aplikacijo Flow prenesite iz trgovine App Store ali Google Play,
 • prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen.
 • Uporabniki operacijskega sistema Android: prepričajte se, da je v nastavitvah aplikacije v telefonu omogočena lokacija za aplikacijo Polar Flow.

Da bi združili mobilno napravo:

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj račun Polar, ki ste ga ustvarili ob nastavitvi ure.

  Uporabniki operacijskega sistema Android: Če uporabljate več naprav Polar, združljivih z aplikacijo Flow, se prepričajte, da ste napravo Vantage V v aplikaciji Flow določili za aktivno napravo. Na ta način aplikacijo Flow seznanite, da se mora povezati z vašo uro. V aplikaciji Flow pojdite v možnost Devices (Naprave) in izberite Vantage V.

 2. V uri v časovnem načinu pritisnite in zadržite gumb NAZAJ ALI pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Pair and sync phone (Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznani in sinhroniziraj telefon) in pritisnite V REDU.
 3. Na uri se prikaže sporočilo Odprite aplikacijo Flow in uro primaknite k telefonu.
 4. Sprejmite zahtevo za Bluetooth seznanitev na mobilni napravi in preverite, ali se koda, prikazana na mobilni napravi, ujema s kodo na uri.
 5. Sprejmite zahtevo za Bluetooth seznanitev na mobilni napravi.
 6. Potrdite kodo PIN na uri tako, da pritisnete V REDU.
 7. Ko je seznanitev zaključena, se prikaže Pairing done (Seznanitev zaključena).

Brisanje združene naprave

Za izbris seznanitve z mobilno napravo:

 1. Pojdite v Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznanjene naprave) in pritisnite V REDU.
 2. Iz seznama izberite napravo, ki jo želite odstraniti, in pritisnite V REDU.
 3. Prikaže se Remove pairing? (Odstrani seznanitev?). Potrdite s pritiskom V REDU.
 4. Ko končate, se prikaže sporočilo Pairing removed (Seznanitev odstranjena).