Vi ste tukaj: Lastnosti > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Če uro nosite ponoči, spremlja vaš spanec. Naprava zazna, kdaj zaspite in kdaj se zbudite, ter zbira podatke za poglobljeno analizo v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow. Ura ponoči spremlja premikanje vaše roke, da beleži vse prekinitve spanca, in vam pove, koliko časa ste dejansko spali.

Podatki o spancu na vaši uri

V časovnem prikazu se z gumboma NAVZGOR IN NAVZDOL pomaknite do prikaza ure Spanje.

Ko ura zazna, da ste se zbudili, na zaslonu prikaže vaš čas spanja.

Sledenje spanja lahko ustavite tudi ročno. Ko ura zazna vsaj štiri ure spanja, se na zaslonu prikaže napis Already awake? (Ste že budni?) Pritisnite gumb V REDU, če ste budni, izberite Stop tracking your sleep (Ustavi sledenje spanja) in ura bo takoj pripravila povzetek vašega spanja.

Povzetek spanja odprite z gumbom V REDU. V povzetku spanja so prikazane naslednje informacije:

  • Kdaj ste zaspali in kdaj ste se zbudili.
  • Možnost Sleep time (Čas spanja) meri čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite.
  • Možnost Actual sleep (Dejanska dolžina spanca) meri dejanski čas spanca od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Natančneje, meri čas spanca brez prekinitev. V dejansko dolžino spanca je vključen samo čas, ko dejansko spite.
  • Continuity (Neprekinjenost): Kontinuiteta spanja je ocena neprekinjenosti vašega časa spanja. Neprekinjenost spanca se ocenjuje na lestvici od ena do pet: s pogostimi prekinitvami – z redkimi prekinitvami – dokaj neprekinjeno – neprekinjeno – zelo neprekinjeno.
  • Prekinitev spanja: Prikaz vašega dejanskega časa spanja in prekinitev spanja, sorazmerno glede na vaš želeni čas spanja.
  • Feedback (Povratne informacije): Prejeli ste povratne informacije o trajanju in kakovosti vašega spanca. Povratne informacije temeljijo na primerjavi dolžine spanca z želeno dolžino spanca.
  • How did you sleep? (Kako ste spali?): Spanec pretekle noči lahko ocenite na petstopenjski lestvici: zelo dobro – dobro – v redu – slabo – zelo slabo. Če ocenite svoj spanec, boste v aplikaciji in spletni storitvi Flow prejeli razširjeno različico besedilnih povratnih informacij. Povratne informacije v aplikaciji in spletni storitvi Flow upoštevajo vašo lastno oceno spanca ter na njeni osnovi oblikujejo povratne informacije.

Podatki o spancu v aplikaciji in spletni storitvi Flow

Podatki o vašem spancu se v aplikaciji in spletni storitvi Flow prikažejo, ko uro sinhronizirate. Ogledate si lahko čas, količino in kakovost spanca. Nastavite lahko Želeni čas spanja, da določite, koliko časa vsako noč potrebujete za spanec. Spanec lahko ocenite tudi v aplikaciji in spletni storitvi Flow. Na podlagi vaših podatkov o spancu, želene dolžine spanca in oceno spanca boste prejeli povratne informacije o tem, kako ste spali.

V spletni storitvi Flow si lahko podatke o spancu ogledate v zavihku Sleep (Spanec) pod možnostjo Diary (Dnevnik). Podatke o spancu lahko vključite tudi v Activity reports (Poročila o dejavnosti) v zavihku Progress (Napredek).

Sledite svojemu spancu, da vidite, ali nanj vplivajo spremembe vsakodnevnih dejavnosti ter poiščite ustrezno ravnovesje med počitkom, dnevno dejavnostjo in vadbo.

Za več informacij o funkciji Polar Sleep Plus si oglejte ta poglobljeni priročnik.