Vi ste tukaj: Lastnosti > Obvestila na mobilniku

Obvestila na mobilniku

Funkcija obvestil na mobilniku vam omogoča sprejemanje opozoril o dohodnih klicih, sporočilih in obvestilih iz aplikacij na uro. Na uro boste prejeli enaka obvestila kot na zaslon telefona. Obvestila na mobilniku so na voljo za telefone s sistemom iOS in Android.

Za uporabo obvestil na mobilniku morate na telefonu vklopiti aplikacijo Polar Flow, seznanjen pa mora biti tudi z vašo uro. Za navodila glejte Pairing a mobile device with your watch (Seznanjanje mobilne naprave z uro).

Vklop obvestil na mobilniku

Za vklop obvestil na mobilniku na uri pojdite na Settings (Nastavitve) > General settings (Splošne nastavitve) > Phone notifications (Nastavitve telefona). Ko ne trenirate, obvestila na mobilniku nastavite na Off (izključite) ali On (vključite). Med vadbo ne boste prejemali obvestil.

V aplikaciji Polar Flow pojdite v meni Devices (Naprave), izberite vašo napravo in preverite, ali so Smart notifications/Phone notifications (Pametna obvestila/Obvestila na mobilniku)vključena.

Ko vključite obvestila, vašo uro sinhronizirajte z aplikacijo Polar Flow.

Ko so obvestila na mobilniku vključena, se bo baterija v vaši uri in telefonu hitreje izpraznila, ker je funkcija Bluetooth stalno vklopljena.

Funkcija Do not disturb (Ne moti)

Če želite izklopiti obvestila in klice za določeno obdobje, vključite funkcijo »Ne moti«. Ko je funkcija vključena, v nastavljenem obdobju ne boste prejemali obvestil ali klicev.

Izberite Off (Izključeno), On (Vključeno) ali On (Vključeno) (22.00–7.00) in obdobje, v katerem želite, da je funkcija »Ne moti« vključena. Izberite, kdaj se vklopi in kdaj izklopi.

Poglej obvestila

Kadarkoli prejmete obvestilo, bo vaša ura vibrirala, na spodnjem delu zaslona pa se bo prikazala rdeča pika. Oglejte si obvestilo, tako da podrsate s spodnje strani prikazovalnika ali obrnete zapestje in pogledate na uro.

Kadarkoli prejmete klic, bo vaša ura vibrirala in prikazala ime klicatelja. Z uro lahko tudi sprejmete ali zavrnete klic.

Obvestila na mobilnem telefonu lahko delujejo različno, odvisno od modela vašega telefona z operacijskim sistemom Android.