Vi ste tukaj: Vadba > Med vadbo

Med vadbo

Brskajte po pogledih vadbe

Med vadbo lahko po pogledih vadbe brskate z gumbom UP/DOWN (GOR/DOL). Upoštevajte, da so razpoložljivi pogledi vadbe in prikazani podatki pri pogledih vadbe odvisni od izbranega športa in vašega urejanja določenega športnega profila.

V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow lahko v uro dodajate športne profile in določite nastavitve za vsak športni profil. Za vsak šport lahko oblikujete prilagojene poglede vadbe in izberete, katere podatke želite videti med vadbo. Za več informacij glejte Športni profili v storitvi Flow.

Pogledi vadbe lahko vsebujejo na primer naslednje informacije:

Srčni utrip in uvrstitev v območje srčnega utripa ZonePointer

Distance (Razdalja)

Duration (Trajanje)

Tempo/hitrost

Srčni utrip in uvrstitev v območje srčnega utripa ZonePointer

Duration (Trajanje)

Kalorije

Descent (Spust)

Trenutno nadmorsko višino

Ascent (Vzpon)

Maksimalni srčni utrip

Graf srčnega utripa in trenutni srčni utrip

Povprečni srčni utrip

Maksimalna moč

Graf moči in vaša trenutna moč

Povprečna moč

Čas dneva

Duration (Trajanje)

Nastavitve časovnikov

Da bi lahko uporabljali časovnike med vadbo, morate dodati časovnike v vpogled v trening. To lahko storite tako, da vklopite pogled s časovnikom za vašo trenutno vadbo prek hitrega menija Quick menu ali dodate časovnike vpogledom v trening na športnem profilu s pomočjo nastavitev športnega profila spletne storitve Flow in jih sinhronizirate s svojo uro.

Za več informacij glejte Sport Profiles in Flow (Športni profili v storitvi Flow).

 

Intervalna ura

Če vklopite pogled s časovnikom za vašo vadbo prek hitrega menija, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu s spodnjimi navodili.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening na športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pobrskajte do prikaza Interval timer (Intervalna ura) in pritisnite in zadržite gumb V REDU. Izberite Start, da uporabite prejšnje nastavitve časovnika ali ustvarite novi časovnik v Nastavitve intervalne ure.
 2. Izberite Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based(Na podlagi razdalje): Na podlagi časa: Določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite V REDU. Na podlagi razdalje: Nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite V REDU.
 3. Prikaže se Nastavim še en časovnik?. Za nastavitev dodatnega časovnika pritisnite V REDU.
 4. Ko to zaključite, izberite Start za začetek delovanja intervalne ure. Ob zaključku vsakega intervala vas ura opomni z vibriranjem.

Za zaustavitev časovnika pritisnite in držite gumb V REDU in izberite Stop timer (Zaustavitev časovnika).

Odštevalnik

Če vklopite pogled s časovnikom za vašo vadbo prek hitrega menija, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu s spodnjimi navodili.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening na športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pobrskajte do prikaza Countdown timer (Odštevalnik) in pritisnite in zadržite gumb V REDU.
 2. Izberite Start, če želite uporabiti predhodno nastavljeni odštevalnik, ali Set countdown timer (Nastavi odštevalnik) za nastavitev novega časa za odštevanje. Ko to zaključite, izberite Start za začetek delovanja odštevalnika.
 3. Ob zaključku odštevanja vas ura opomni z vibriranjem. Če želite odštevalnik ponovno zagnati, pritisnite in držite gumb V REDU in izberite Start.

Za zaustavitev časovnika pritisnite in držite gumb V REDU in izberite Stop timer (Zaustavitev časovnika).

Zaklepanje območja srčnega utripa, hitrosti ali moči

S funkcijo ZoneLock lahko zaklenete trenutno območje srčnega utripa, hitrosti/tempa ali moči, tako da boste med treningom lažje ostali v izbranem območju in vam ne bo treba ves čas gledati na uro. Če med treningom zapustite zaklenjeno območje, vas ura na to opozori s tresenjem.

Če želite uporabljati funkcijo ZoneLock, da zaklenete območje hitrosti/tempa ali moči, boste morali pogledom vadbe športnega profila, v katerem želite uporabiti funkcijo ZoneLock, dodati celozaslonski pogled Speed/pace graph (grafa za hitrost/tempo) oziroma Power graph (grafa za moč) iz športnega profila v aplikaciji Flow.

Zaklepanje območja srčnega utripa

Če želite zakleniti trenutno območje srčnega utripa, pritisnite in pridržite gumb OK (V redu) v pogledu, ki prikazuje vaš srčni utrip.

Da odklenete območje, znova pritisnite in pridržite gumb OK (V redu).

Zaklepanje območja hitrosti/tempa

Da zaklenete območje hitrosti/tempa, v celozaslonskem pogledu grafa hitrosti/tempapritisnite in pridržite gumb OK (V redu).

Da odklenete območje, znova pritisnite in pridržite gumb OK (V redu).

Zaklepanje območja moči

Da zaklenete območje moči, v celozaslonskem pogledu grafa močipritisnite in pridržite gumb OK (V redu).

Da odklenete območje, znova pritisnite in pridržite gumb OK (V redu).

Beleženje kroga

Pritisnite V REDU, da zabeležite en krog. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila v aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow nastavite Samodejni krog na Razdalja kroga, Trajanje kroga ali Glede na lokacijo. Če izberete možnost Razdalja kroga, nastavite razdaljo, po kateri je zabeležen krog. Če izberete možnost Trajanje kroga, nastavite trajanje, po katerem je zabeležen krog. Če izberete možnost Glede na lokacijo, je krog zabeležen vsakič, ko prispete na točko, kjer ste začeli vadbo.

Med vadbo z več športi preklopite šport

Pritisnite NAZAJ in izberite šport, na katerega želite preklopiti. Potrdite izbiro s pritiskom V REDU.

Vadba s ciljem

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili hitri cilj vadbe na osnovi trajanja, razdalje ali porabljenih kalorij in ga sinhronizirali v uro, boste kot privzeti prvi pogled vadbe videli naslednji cilj vadbe:

Če ste cilj ustvarili na osnovi trajanja ali razdalje, si lahko ogledate, koliko vam še manjka, da ga dosežete.

ALI

Če ste cilj ustvarili na osnovi porabljenih kalorij, si lahko ogledate, koliko kalorij morate še porabiti.

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili cilj vadbe v fazah in ga sinhronizirali v uro, boste kot privzeti prvi pogled vadbe videli naslednji cilj vadbe:

 • Glede na izbrano intenzivnost lahko vidite srčni utrip ali hitrost/tempo ter spodnjo in zgornjo mejo srčnega utripa ali hitrosti/tempa trenutne faze.
 • Ime in številka faze/skupno število faz
 • Trajanje/razdalja do zdaj
 • Ciljno trajanje/razdalja trenutne faze

Glejte Načrtovanje vadbe za navodila o ustvarjanju vadbenih ciljev.

Zamenjaj fazo med vadbo v fazah

Če ste pri ustvarjanja cilja v fazah izbrali ročno spremembo faze, pritisnite V REDU, da po končani fazi nadaljujete z naslednjo fazo.

Če ste izbrali samodejno spremembo faze, se bo po končani fazi faza samodejno spremenila. Ura vam spremembo faze sporoči z vibriranjem.

Upoštevajte, da pri nastavljanju zelo kratkih faz (krajših od 10 sekund), ne boste prejeli zvočnega opozorila, ko se bo faza zaključila.

Prikaz informacij o vadbenih ciljih

Za prikaz informacij o vadbenih ciljih med vadbo v prikazu vadbenega cilja pritisnite in zadržite V REDU.

Obvestila

Če med vadbo prekoračite predvidena območja srčnega utripa ali hitrost/tempo, vas ura na to opozori z vibracijo.