Du är här: Träning > Träningsdisplayer

Träningsdisplayer

Träningsdisplayerna för V650 är helt anpassningsbara. Du kan välja att ha upp till sex träningsdisplayer för varje profil. Varje träningsdisplay kan innehålla upp till åtta objekt.

Alla tillgängliga objekt i träningsdisplayen visas nedan. Välj de som passar dig och dina träningsbehov och krav bäst. För instruktioner om hur du anpassar träningsdisplayerna, se Inställningar för sportprofiler.

Några av objekten i träningsdisplayen visas i antingen numeriskt eller grafiskt format (anges med grafikonen efter objektnamnet i urvalslistan), beroende på storleken på det valda objektet.

Objektstorlekar

Du kan se tillgängliga objektstorlekar för varje objekt i träningsdisplayen från tabellerna nedan.

Tid

Tid på dygnet

1/2, 1/4, 1/8

Aktuell tid på dygnet

Träningstid

1/2, 1/4, 1/8

Total träningstid för träningspasset hittills

Varvtid

1/2, 1/4, 1/8

Stoppurstid för det aktuella varvet

 

Miljö

Höjd

1/2, 1/4, 1/8

Aktuell höjd i fot eller meter

Höjdgraf

1/2 , 1/4

Höjd som en grafisk trend

Stigning

1/2, 1/4, 1/8

Stigning i meter/fot

Tillbaka till start

1/1 , 1/2

En pil pekar i riktningen mot din startpunkt. Visar även avståndet (fågelvägen) mellan dig och startpunkten.

Barometer

1/2, 1/4, 1/8

Aktuellt lufttryck

Utför

1/2, 1/4, 1/8

Nedstigning i meter/fot

Lutning, uppför

1/2, 1/4 , 1/8

Lutning uppför/utför i grader eller %

Karta

1/1

En linje markerar din rutt på kartan så att du kan se var du är på kartan i realtid. Se Kartor för instruktioner för hur du kan ladda ner kartor till din V650.

När du tittar på kartan kan du se följande data på de två objekten i 1/8 storlek på den nedre fjärdedelen av displayen:

 • hastighet
 • sträcka
 • träningstid
 • puls
 • effekt
 • kadens

Ändra data som visas genom att trycka på objektet.

Rutt

1/1

Funktionen ruttvägledning guidar dig längs rutter som du har registrerat under tidigare träningspass eller rutter som andra användare av Flow webbtjänst har registrerat och delat.

 • Den röda kartpekaren visar din plats och riktning.
 • Den röda linjen visar rutten som ska följas.
 • Den gröna cirkeln visar ruttens startpunkt och den röda cirkeln visar målet.
 • Den blå linjen visar din aktuella rutt.

 

Kroppsmätning

Kalorier

1/2, 1/4, 1/8

Förbrukade kalorier hittills.

Puls

1/2, 1/4, 1/8

Din puls i slag per minut (BPM) eller procent av maxpuls (%)

Pulszoner

1/1 , 1/2

Din puls och cykeltid. Staplarna anger tid som tillbringats i varje pulszon.

Du kan låsa den zon du är i genom att trycka på displayen. Gränserna för den låsta zonen visas. Om din puls går utanför den låsta zonen får du ett ljudmeddelande. Lås upp zonen genom att åter trycka på displayen.

Pulsgraf

1/2 , 1/4

Din puls som en grafisk trend.

Du kan låsa den zon du är i genom att trycka på displayen. Gränserna för den låsta zonen visas. Om din puls går utanför den låsta zonen får du ett ljudmeddelande. Lås upp zonen genom att åter trycka på displayen.

Tryck för att växla display.

Snittpuls

1/2, 1/4, 1/8

Din snittpuls

Maxpuls

1/2, 1/4, 1/8

Din maxpuls

Maxpuls varv

1/2, 1/4, 1/8

Din maxpuls för aktuellt varv

Snittpuls varv

1/2, 1/4, 1/8

Din snittpuls för aktuellt varv

 

Sträcka

Sträcka

1/2, 1/4, 1/8

Tillryggalagd sträcka under cykelturen

Varvsträcka

1/2, 1/4, 1/8

Tillryggalagd sträcka under aktuellt varv

 

Hastighet

Hastighet/Tempo

1/2, 1/4, 1/8

Aktuell hastighet (km/h)

Snitthastighet / Snittempo

1/2, 1/4, 1/8

Snitthastighet (km/h)
Maxhastighet / Maxtempo

1/2, 1/4, 1/8

Maxhastighet (km/h)
Snitthastighet varv/Snittempo varv

1/2, 1/4, 1/8

Snitthastighet (km/h) för aktuellt varv
Maxhastighet varv/Maxtempo varv

1/2, 1/4, 1/8

Maxhastighet (km/h) för aktuellt varv
Hastighet graf/Tempo graf

1/2 , 1/4

Visar din aktuella hastighet (km/h) och de senaste hastighetsförändringarna som en grafisk trend.

VAM

1/2, 1/4, 1/8

Antal höjdmeter uppför per timme

 

Kadens

Kadens

1/2, 1/4, 1/8

Trampfrekvens i pedalvarv per minut

Snittkadens

1/2, 1/4, 1/8

Genomsnittlig trampfrekvens

Snittkadens varv

1/2, 1/4, 1/8

Genomsnittlig trampfrekvens för aktuellt varv

 

Effekt

Beroende på ditt val av effektformat i Inställningar för sportprofiler visas uteffekt i W (watt), W/kg (watt/kg) eller FTP % (% av functional threshold power).

Effekt

1/2, 1/4, 1/8

Aktuell uteffekt

Snitteffekt

1/2, 1/4, 1/8

Snitteffekt för aktuellt träningspass
Maxeffekt

1/2, 1/4, 1/8

Snitteffekt för aktuellt träningspass
Effekt, vänster

1/2, 1/4, 1/8

Vänster ben aktuell uteffekt
Effekt, höger

1/2, 1/4, 1/8

Höger ben aktuell uteffekt
Effektzoner

1/1 , 1/2

Din uteffekt och cykeltid. Staplarna anger tid som tillbringats i varje effektzon.

Du kan låsa den zon du är i genom att trycka på displayen. Gränserna för den låsta zonen visas. Om din uteffekt går utanför den låsta zonen får du ett ljudmeddelande. Lås upp zonen genom att åter trycka på displayen.

Effektgraf

1/2 , 1/4

Din uteffekt som en grafisk trend.

Du kan låsa den zon du är i genom att trycka på displayen. Gränserna för den låsta zonen visas. Om din uteffekt går utanför den låsta zonen får du ett ljudmeddelande. Lås upp zonen genom att åter trycka på displayen.

Tryck för att växla display.

Snitteffekt varv

1/2, 1/4, 1/8

Snitteffekt för aktuellt varv
Maxeffekt varv

1/2, 1/4, 1/8

Maxeffekt för aktuellt varv
Vänster/höger balans

1/2 , 1/4 , 1/8

Effektfördelning mellan vänster och höger fot i procent
Vänster/höger balans snitt

1/2 , 1/4 , 1/8

Genomsnittlig effektfördelning mellan vänster och höger ben i procent
Vänster/höger balans varv

1/2 , 1/4 , 1/8

Effektfördelning mellan vänster och höger ben för aktuellt varv
Kraft

1/2

En visualisering i cirkelformat av vänster och höger pedalvarv.

 • Det gröna området är den positiva kraften som du använder under pedalvarvet.
 • Den orange linjen visar pedalläget där den maximala trampkraften produceras.
Kraftdisplay

1/1

 

I Kraftdisplayen ser du följande information:

 • En visualisering av vänster och höger pedalvarv.
 • Maxkraft under vänster och höger pedalvarv.
 • Procent av positiv kraft använd i vänster och höger pedalvarv.

Om du använder Kéo Power Essential Bluetooth® Smart (med en effektsändare) ser du följande information:

 • En visualisering av dina pedalvarv
 • Aktuell uteffekt / 3, 10, 30 eller 1-99 (värdet du ställt in) sekunder genomsnittlig uteffekt. Tryck för att ändra värde.
 • Maxkreaft under ett pedalvarv
 • Procent av positiv kraft använd i ett pedalvarv
 • Kadens
Maxkraft per rotation, vänster

1/2, 1/4, 1/8

Maxkraft under ett pedalvarv (vänster)

Maxkraft per rotation, höger

1/2, 1/4, 1/8

Maxkraft under ett pedalvarv (höger)
NP

Varv NP

NORMALIZED POWER (NP) ger en utvärdering av träningsintensiteten. Det ger ett bättre mått på de verkliga fysiologiska kraven under ett visst träningspass.
IF

Varv IF

INTENSITY FACTOR (IF) är förhållandet mellan normalized power och din tröskeleffekt. IF ger därför ett relevant och bekvämt sätt att jämföra den relativa intensiteten i ett träningspass eller i en tävling, antingen hos eller mellan cyklister, med hänsyn till förändringar eller skillnader i tröskeleffekten.
TSS

Varv TSS

TRAINING STRESS SCORE (TSS) kvantifierar den totala träningsansträngningen utifrån dina effektdata.

 

Varvinformation

Varje gång du lagrar en varv-/mellantid visas varvtidsinformation på displayen under ett par sekunder. Om du vill följa varvinformationen under varvet kan du välja en separat Varvtidsdisplay/ AUTOMATISK VARVTIDSDISPLAY   i inställningarna för sportprofiler.

Tryck på skärmen i Varvtidsdisplay / AUTOMATISK VARVTIDSDISPLAY   för att visa varvtidsinformation om ditt senaste varv.